chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Hơn 300 cán bộ thuế đến từ các cục thuế, chi cục thuế khu vực phía Bắc tham dự hội nghị. Ảnh: PL

Ngày 5/4, tại Bộ Tài chính, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (QLKTKT) - Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Tham dự hội nghị có hơn 300 đại biểu đến từ các cục thuế, chi cục thuế khu vực miền Bắc.

Theo ông Trịnh Đức Vinh - Phó Cục trưởng Cục QLKTKT, hiện nay ở Việt Nam doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm số lượng rất lớn, đặc điểm các doanh nghiệp này là số lượng lao động ít, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế nên chính sách quy định cho các doanh nghiệp này trong đó có chế độ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cũng như bộ máy kế toán cần đơn giản, gọn nhẹ để doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ thực tế này, Bộ Tài chính đã nghiên cứu và ban hành chế độ kế toán theo hướng rất đơn giản, áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định tại Thông tư số 132/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/4/2019.

Ông Vinh cho rằng, Thông tư số 132/2018/TT-BTC được đánh giá sẽ là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp tích cực cho việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường của Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, việc ban hành chế độ kế toán đơn giản cho doanh nghiệp siêu nhỏ là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, ông Vinh cho biết.

Giới thiệu những điểm mới được quy định tại Thông tư số 132/2018/TT-BTC, bà Phạm Thị Loan - Trưởng phòng Chế độ kế toán doanh nghiệp cho biết, thông tư được xây dựng bao gồm phần quy định chung và 2 phần hướng dẫn cụ thể cho đối tượng áp dụng là doanh nghiệp siêu nhỏ, gồm: Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế (doanh thu trừ chi phí) và doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính trên tỷ lệ doanh thu.

Theo đó: Quy định áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp doanh thu trừ chi phí được quy định tại Chương II của thông tư, bao gồm các nội dung về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính. Phần tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ chỉ còn có 7 tài khoản kế toán so với 49 tài khoản kế toán quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa và so với 76 tài khoản kế toán tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Quy định áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính trên tỷ lệ doanh thu tại Chương III của thông tư, trong đó về phương pháp kế toán không quy định tài khoản kế toán mà chỉ hướng dẫn đơn vị ghi đơn trên sổ kế toán; không quy định báo cáo tài chính mà chỉ quy định đơn vị lập báo cáo theo quy định của pháp luật về thuế. Nội dung Chương III tập trung vào hướng dẫn ghi sổ kế toán theo hướng mở, bao gồm các sổ kế toán bắt buộc và sổ kế toán hướng dẫn.

Hội nghị là cơ hội để cán bộ thuế được trao đổi, thảo luận và nắm bắt được các quy định mới và nâng cao kiến thức, kỹ năng về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Tiếp theo hội nghị này, Cục QLKTKT sẽ triển khai Hội nghị tập huấn hướng dẫn Thông tư số 132/2018/TT-BTC cho cán bộ đến từ các cục thuế, chi cục thuế khu vực miền Nam (tại TP.Hồ Chí Minh) và khu vực miền Trung (tại TP. Đà Nẵng)./.

PV (theo Mof.gov.vn)