Đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã cơ bản hoàn thành triển khai và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tới các đơn vị sử dụng ngân sách trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, KBNN đã phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ để tích hợp dịch vụ công trực tuyến của KBNN lên Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính.

Kho bạc Nhà nước: Sẽ nâng cấp 2 dịch vụ công lên mức độ 4
Kho bạc Nhà nước sẽ nâng cấp 2 dịch vụ công lên mức độ 4

Trong thời gian qua, KBNN đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị chuyên môn tại trung ương và các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống nghiên cứu rà soát, xây dựng, sửa đổi cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ; xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin; đào tạo, tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền tới các đơn vị sử dụng ngân sách về lợi ích khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

KBNN cũng đã tập trung cải tiến, hoàn thiện chức năng phần mềm ứng dụng, tăng cường hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng triển khai cho khoảng 95.000 đơn vị sử dụng ngân sách tham gia hệ thống với lượng chứng từ giao dịch hàng ngày từ 150.000 đến 200.000 chứng từ. Hiện trung bình luôn có khoảng 9.500 người sử dụng đồng thời; ngày cao điểm đạt gần 14.000 người; ngày cao điểm nhất cuối năm 2020 đạt trên 20.000 người.

Hiện KBNN cũng đã xây dựng và cung cấp ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động, cho phép chủ tài khoản, kế toán trưởng của đơn vị giao dịch có thể nhận, tra cứu thông tin về biến động số dư tài khoản, trạng thái xử lý hồ sơ giao dịch qua điện thoại thông minh.

Theo đánh giá từ KBNN, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đã hình thành thêm kênh giao dịch điện tử của KBNN, là một bước tiến lớn trong việc hình thành kho bạc điện tử.

Đối với các đơn vị giao dịch với KBNN, dịch vụ công trực tuyến mang lại lợi ích trong việc giảm thiểu thủ tục hành chính và hiện đại hóa hoạt động của đơn vị, tổ chức, cá nhân khi không phải mang hồ sơ, chứng từ trực tiếp đến trụ sở cơ quan KBNN, qua đó giảm thời gian giao dịch, tiết kiệm chi phí đi lại.

Mặt khác, giao dịch điện tử của KBNN còn góp phần tăng tính minh bạch trong cung cấp các thông tin liên quan về thủ tục hành chính, dữ liệu cũng như tiến độ giải quyết xử lý hồ sơ… lấy người dân, doanh nghiệp, đơn vị làm trung tâm phục vụ; tăng khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đáp ứng được các chủ trương định hướng chiến lược, các hạng mục nghiệp vụ theo cấu trúc hệ thống chính phủ điện tử.

Đặc biệt, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đã phát huy được vai trò cũng như chức năng, giúp hệ thống KBNN thực hiện tốt mục tiêu kép là giãn cách xã hội và đảm bảo hoạt động thông suốt; khách hàng không phải tập trung tại KBNN mà vẫn thực hiện giao dịch thanh toán chi ngân sách nhà nước bình thường thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Để chuẩn bị cho việc mở rộng triển khai kết nối liên thông hệ thống kế toán hành chính - sự nghiệp với hệ thống dịch vụ công trực tuyến để hình thành liên thông điện tử giữa đơn vị với KBNN, KBNN sẽ nâng cấp các dịch vụ công còn lại đang ở mức độ 2, 3 lên mức độ 4 vào cuối năm nay. Qua đó, KBNN sẽ hoàn thành 100% thủ tục hành chính được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Bên cạnh đó, KBNN cũng sẽ nghiên cứu cơ chế nghiệp vụ và triển khai liên thông dữ liệu hợp đồng điện tử và hồ sơ chi ngân sách nhà nước giữa dịch vụ công trực tuyến của KBNN với mạng đấu thầu quốc gia./.