Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh chủ động thúc đẩy tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Giao ban hàng tuần công tác kiểm soát chi vốn đầu tư công tại KBNN TP.HCM. Ảnh: Sơn Nam

Tiếp tục phát huy tinh thần thi đua cao điểm

Tính đến thời điểm ngày 17/5/2024, tổng số vốn đã giải ngân được ghi nhận tại hệ thống KBNN TPHCM là 6.556 tỷ đồng đạt 8,3% so với kế hoạch vốn (KHV) năm 2024 (79.264 tỷ đồng). Cùng thời điểm có 925 dự án chưa giải ngân vốn với tổng số kế hoạch vốn là 16.401,341 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 21% tổng KHV năm 2024 đã giao).

Trước thực trạng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp so với yêu cầu đề ra và so với mặt bằng chung cả nước, KBNN TPHCM đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng tốc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 với mục tiêu đạt kết quả cao nhất.

Theo ông Bùi Nhật Toàn – Phó Giám đốc KBNN TPHCM, từng công chức KBNN đã được giao nhiệm vụ quản lý dự án, thực hiện kiểm tra, theo dõi chi tiết từng hợp đồng, tiến độ thực hiện dự án để nắm thông tin về tình hình giải ngân dự án nhằm kịp thời đôn đốc chủ đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục liên quan.

"KBNN TPHCM đã xây dựng hệ thống chỉ tiêu thi đua nội bộ theo định lượng. Trong đó, trách nhiệm công vụ của công chức trong giải quyết hồ sơ đúng hạn, đúng quy định trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến là chỉ tiêu trọng yếu nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo tính minh bạch trong quản lý và động lực thi đua và tăng năng suất lao động, tiếp tục phát huy tinh thần thi đua “60 ngày đêm” giải ngân vốn đầu tư công" - ông Bùi Nhật Toàn thông tin.

Ông Bùi Nhật Toàn cũng cho biết, thời gian qua KBNN TPHCM liên tục có công văn gửi chủ đầu tư dự án phối hợp thực hiện, theo dõi đôn đốc, giám sát tiến độ giải ngân vốn theo từng nhóm để đạt hiệu quả nhất. Theo đó, trong từng nhóm dự án, KBNN TPHCM yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định, khẩn trương rà soát điều kiện thanh toán các hợp đồng, công việc đã hoàn thành; đồng thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị kịp thời đến cơ quan quản lý liên quan nếu có khó khăn vướng mắc.

Cùng với các nhiệm vụ trên, KBNN TPHCM đang phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tham mưu kịp thời đến UBND TPHCM các giải pháp về đẩy nhanh công tác tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công để ban hành các chỉ thị, chương trình hành động của thành phố về triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời qua các ứng dụng điện tử đã nhằm phục vụ tốt yêu cầu quản lý, điều hành của các cơ quan HĐND, UBND, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất.

Quyết liệt 4 nhóm giải pháp

Lãnh đạo KBNN TPHCM cũng cho biết, mới đây đơn vị tiếp tục tham mưu UBND thành phố tập trung quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh thực hiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, đối với các chủ đầu tư: Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện theo các công văn đôn đốc của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như tham mưu, đề xuất, kiến nghị kịp thời đến các cơ quan liên quan tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ những tháng đầu năm và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân 95% kế hoạch vốn được giao trong năm 2024.

Đặc biệt đối với các dự án trọng điểm, các chủ đầu tư cần có báo cáo giao ban hàng tuần để cập nhật kịp thời các khó khăn vướng mắc. Hàng tháng, chủ đầu tư cần xác định cụ thể số vốn và tỷ lệ giải ngân trong từng tháng báo cáo các sở, ngành và phải đảm bảo hoàn thành đúng khối lượng đã đăng ký.

Đối với các dự án triển khai chậm tiến độ so với thời gian đã được phê duyệt, chủ đầu tư thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện dự án, kiên quyết thực hiện các biện pháp chế tài, xử phạt đối với các nhà thầu tư vấn và thi công gây chậm trễ tiến độ thực hiện làm phát sinh khối lượng do lỗi chủ quan.

Đối với khối các sở, ngành: KBNN TPHCM đề nghị tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ, có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư; công tác di dời hạ tầng kỹ thuật để triển khai thực hiện công trình, dự án theo đúng tiến độ; các thủ tục liên quan công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh, quyết toán tại các công trình, dự án có khả năng hoàn thành sớm.

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh chủ động thúc đẩy tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
KBNN TPHCM đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng tốc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: Sơn Nam

KBNN TPHCM cũng kiến nghị UBND thành phố tiếp tục củng cố lại các tổ công tác về đôn đốc giải ngân theo hướng phân quyền nhiều hơn đến tổ trưởng các tổ công tác để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc cho từng dự án; kiên quyết xử lý trách nhiệm các chủ đầu tư có nhiều dự án điều chỉnh, gia hạn; một dự án phải điều chỉnh, gia hạn nhiều lần, dẫn đến làm mất cơ hội tiếp cận sớm của xã hội, tăng vốn đầu tư công của nhà nước; kiên quyết xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân người đứng đầu chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm việc lập thủ tục thanh toán cho dự án khi có khối lượng được nghiệm thu đủ điều kiện thanh toán theo quy định; xem xét không xếp loại thi đua và không đề xuất được hưởng thu nhập tăng thêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

KBNN TPHCM đề xuất giải pháp tăng cường kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Người đứng đầu các đơn vị sử dụng ngân sách phải cam kết tỷ lệ giải ngân bằng văn bản với UBND TPHCM, ngay từ khi đề xuất ghi kế hoạch vốn và kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một căn cứ để cấp có thẩm quyền đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ đầu tư. Trường hợp giải ngân đạt tỷ lệ thấp hơn cam kết, căn cứ tình hình cụ thể để đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.