Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 6959/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc không điều chuyển các cty TNHH một thành viên Cảng Nha Trang, Cảng Cam Ranh và Cảng Năm Căn về UBND các tỉnh Khánh Hòa và Cà Mau quản lý.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp quản lý cảng này tiến hành cổ phần hóa theo đúng quyết định đã được phê duyệt.

Với cảng Năm Căn, giao UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo nhà đầu tư làm việc trực tiếp với Vinalines để thỏa thuận phương án đầu tư cảng Năm Căn theo quy định hiện hành, tránh lãng phí đầu tư và không ảnh hưởng đến lộ trình cổ phần hóa.

Theo đề án tái cơ cấu Vinalines, 3 doanh nghiệp cảng trên đều thuộc đối tượng sẽ phải cổ phần hóa, trong đó Vinalines sẽ nắm 75% vốn tại cảng Nha Trang, Cam Ranh và 50-65% vốn tại Năm Căn./.

Thu Hoài