Cụ thể, Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản 5178/TCHQ-GSQL gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn thực hiện Quyết định 23/2019/QĐ-TTg.

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục nếu nhập khẩu để phục vụ kinh doanh tiêu dùng, người khai hải quan phải làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan cửa khẩu nhập quy định tại Điều 4 Quyết định 23/2019/QĐ-TTg.

Trường hợp hàng hóa thuộc danh mục: vận đơn có ghi cảng đích là ICD Phước Long thì được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4 thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh theo công văn số 415/VPCP- KTTH ngày 19/1/2011 của Văn phòng Chính phủ; vận đơn ghi cảng đích là ICD Mỹ Đình thì được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội theo Quyết định 38/2017/QĐ-TTg.

Hàng hóa thuộc danh mục đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để xuất đi nước thứ ba thì được làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan; trường hợp theo quy định phải có Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất của Bộ Công thương thì chỉ được gửi kho ngoại quan tại tỉnh, thành phố nơi có cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất.

Hàng hóa thuộc danh mục không được nhập khẩu từ kho ngoại quan vào nội địa để kinh doanh tiêu dùng (trừ kho ngoại quan nằm trong khu vực cửa khẩu cảng biển, cửa khẩu đường bộ và cảng hàng không quốc tế) theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Điều 4 Quyết định 23/2019/QĐ-TTg.

Cửa khẩu nhập để làm thủ tục hải quan đối với Danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm quyết định này bao gồm:

1. Đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, cửa khẩu nhập là cảng biển, cảng hàng không nơi hàng hóa được dỡ xuống hoặc cảng biển, cảng hàng không ghi trên vận đơn nơi hàng hóa được vận chuyển đến.

2. Đối với phương thức vận tải đường sắt, cửa khẩu nhập là ga đường sắt liên vận quốc tế ở biên giới.

3. Đối với phương thức vận tải đường bộ, đường sông, cửa khẩu nhập là cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính nơi hàng hóa nhập khẩu đi vào lãnh thổ Việt Nam.

4. Đối với hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chỉ định cửa khẩu nhập khẩu thì cửa khẩu nhập thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương.


Ngọc Linh