Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ giao là 3.449 tỷ đồng. Trong quý I/2024, UBND tỉnh đã giao chi tiết 3.433 tỷ đồng, tương đương 99,5% kế hoạch vốn giao. Hiện tỉnh còn 9 chương trình dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia chưa phân bổ vốn.

Lạng Sơn: Xây dựng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo từng quý với từng dự án
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm tại Lạng Sơn đang đạt thấp so với trung bình cả nước. Ảnh minh họa: H.T

Tính đến ngày 10/4 vừa qua, toàn tỉnh giải ngân được 465,5 tỷ đồng, đạt 13,5% kế hoạch, thấp hơn bình quân chung cả nước (bình quân cả nước đạt 13,68%).

Cho biết cụ thể hơn về tiến độ giải ngân vốn, báo cáo từ UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, có 14 đơn vị được giao chủ đầu tư với tổng kế hoạch vốn giao 1.901 tỷ đồng, tính đến hết ngày 10/4/2024, các chủ đầu tư giải ngân được 127,2 tỷ đồng, đạt 6,7%. Trong đó có 10 chủ đầu tư giải ngân đạt dưới mức bình quân chung của tỉnh.

Tính đến ngày 10/4 vừa qua, tỉnh Lạng Sơn giải ngân được 465,5 tỷ đồng, đạt 13,5% kế hoạch, thấp hơn bình quân chung cả nước (bình quân cả nước đạt 13,68%).

Các chủ đầu tư khối huyện, thành phố được giao 1.739 tỷ đồng, đến hết ngày 10/4, các huyện, thành phố đã giải ngân được 310 tỷ đồng, tương đương 17,8% kế hoạch. Trong đó có 2 huyện là Văn Lãng, Đình Lập giải ngân đạt trên 30% kế hoạch vốn.

Lạng Sơn: Xây dựng kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công theo từng quý với từng dự án
Công chức Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn đang thực hiện đối soát số liệu thanh toán vốn trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: H.T

Nguyên nhân của việc giải ngân thấp được chỉ ra là do quý I trùng với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, sau kỳ nghỉ tết, việc đôn đốc, kiểm tra của một số chủ đầu tư chưa được quyết liệt nên nhiều dự án không có khối lượng nghiệm thu để thanh toán vốn. Hơn nữa, trên địa bàn tỉnh còn nhiều dự án vướng giải phóng mặt bằng; nhiều dự án khởi công mới chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư; các dự án chuyển tiếp có tiến độ xây lắp còn chậm đã ảnh hưởng đến khối lượng giải ngân chung của tỉnh.

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục rà soát tình hình thực hiện các dự án, đặc biệt là xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng quý đối với từng dự án. Đồng thời, tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu lãnh đạo các huyện khẩn trương đôn đốc và có giải pháp quyết liệt để thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao quỹ đất sạch cho các chủ đầu tư thực hiện dự án.

Đặt ra mục tiêu trong quý II/2024, toàn tỉnh phải giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 đạt trên 30% kế hoạch vốn giao, UBND tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục rà soát tình hình thực hiện các dự án, đặc biệt là xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng quý đối với từng dự án. Đồng thời, tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu lãnh đạo các huyện khẩn trương đôn đốc và có giải pháp quyết liệt để thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao quỹ đất sạch cho các chủ đầu tư thực hiện dự án. Đặc biệt đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các huyện Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn khẩn trương kiểm đếm giải phóng mặt bằng trong quý II/2024, phấn đấu giải ngân khoảng 230 tỷ đồng kinh phí chi trả bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án.

Đồng thời tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đối với các khu đất công để tạo nguồn bố trí cho các dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các huyện khẩn trương thực hiện thủ tục giao đất cho các nhà đầu tư dự án khu đô thị để tính tiền sử dụng đất.

Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn cũng đã và đang tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp tích cực với cơ quan tài chính thực hiện tốt công tác đối chiếu, báo cáo số dư dự toán và số dư tạm ứng chuyển sang năm sau, tổng hợp báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình và kết quả giải ngân vốn đầu tư công hàng tuần, tháng; cung cấp số liệu kịp thời phục vụ công tác kiểm toán.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn cũng đã thực hiện công khai kết quả giải ngân chi tiết từng dự án, từng chủ đầu tư qua hòm thư điện tử dùng chung. Tuyên truyền, vận động các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tăng cường giao nhận hồ sơ kiểm soát chi qua dịch vụ công trực tuyến của kho bạc để rút ngắn thời gian kiểm soát, thanh toán vốn.