Louis Holdings là tổ chức có liên quan đến ông Đỗ Thành Nhân, Thành viên Hội đồng quản trị của Louis Capital - cái tên đang được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn đầu tư chứng khoán, cũng như nhận được nhiều sự phân tích, bàn tán của dư luận hiện nay.

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 29/9/2021 đến ngày 27/10/2021. Giao dịch nếu được thực hiện đúng theo kế hoạch, tỷ lệ cổ phiếu TGG do Louis Holdings nắm giữ sẽ tăng từ 6,44% lên 13,76%.

Trước đó với vai trò nhà đầu tư, Louis Capital đã mua thểm cổ phiếu VKC của một doanh nghiệp niêm yếu trên sàn HNX là Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh.

Sau giao dịch, Louis Capital cũng trở thành cổ đông lớn của công ty này, khi nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VKC từ 4,67% lên 5,71%.

Một động thái khác trong hoạt động của “hệ sinh thái đầu tư” của mình, Hội đồng quản trị Louis Capital cũng đã thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển 299 và Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia.

Trong hoạt động kinh doanh năm ngoái, doanh thu thuần cả năm 2020 của Louis Capital đạt hơn 10,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2020 âm 43,5 tỷ đồng.

Trong mối quan hệ của Louis Capital với Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển 299, tại báo cáo kiểm toán năm 2020, kiểm toán viên nêu ý kiến ngoại trừ cho biết, công ty phát sinh nghiệp vụ bán hàng cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển 299 và đang ghi nhận doanh thu gần 8 tỷ đồng.

Kiểm toán viên cho biết việc ghi nhận doanh thu như trên là không phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Nếu số doanh thu trên không được ghi nhận thì chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” trên báo cáo tài chính 2020 sẽ phải ghi giảm số tiền gần 8 tỷ đồng./.

Chí Tín