Theo Ngân hàng Nhà nước, Thông tư 12 được xây dựng từ năm 2014 đã đặt ra khuôn khổ quản lý về điều kiện vay nước ngoài đối với doanh nghiệp không có bảo lãnh của Chính phủ, phù hợp với bối cảnh kinh tế trong những năm qua.

Ngân hàng Nhà nước sẽ siết điều kiện vay nước ngoài của các doanh nghiệp
Ngân hàng Nhà nước sẽ siết điều kiện vay nước ngoài của các doanh nghiệp. Ảnh: T.L
Đức sẽ tăng khoản vay nước ngoài lên gần 40 tỷ euro để hỗ trợ nền kinh tế Vay trong nước và nước ngoài của Chính phủ Việt Nam khoảng 53.786 tỷ đồng

Tuy nhiên thời gian gần đây, vay nước ngoài của tổ chức tín dụng và doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng có xu hướng tăng do doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tận dụng mặt bằng lãi suất thấp trên thị trường quốc tế.

Nhiều doanh nghiệp phải vay vốn từ công ty mẹ, công ty thành viên để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến nguy cơ không đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu về tổng hạn mức rút vốn ròng trung dài hạn và mức tăng dư nợ vay ngắn hạn nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm.

Theo đó để kiểm soát mức vay nước ngoài tự vay tự trả đảm bảo hạn mức hàng năm nhằm duy trì các ngưỡng nợ an toàn được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu xây dựng phương án quy định điều kiện vay chặt chẽ đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.

Theo đó, dự thảo thông tư thay thế Thông tư 12 đang được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng với những điều khoản quy định các điều kiện vay chặt chẽ hơn nhằm quản lý thận trọng khu vực này. Mục đích đưa ra các điều kiện này nhằm đảm bảo các hạn mức nợ nước ngoài tự vay tự trả hàng năm, qua đó đảm bảo các chỉ tiêu an toàn nợ nước ngoài quốc gia./.