Thông tư này quy định việc quản lý seri tiền mới in đối với các loại tiền giấy của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được thực hiện từ khi cấp vần seri, sử dụng vần seri trong quá trình in tiền cho đến khi tiền mới in được phát hành vào lưu thông.

Nhìn vào số seri sẽ biết được năm sản xuất của tờ tiền
Nhìn vào số seri sẽ biết được năm sản xuất của tờ tiền. Ảnh: T.L
Thụy Sỹ sắp phát hành tờ tiền giấy mệnh giá 100 Franc mới Anh chính thức lưu hành tờ tiền polymer mệnh giá 20 bảng

Đối tượng áp dụng gồm các đơn vị thuộc NHNN: Cục Phát hành và kho quỹ, Sở Giao dịch, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là NHNN chi nhánh); cơ sở in, đúc tiền và các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Theo Thông tư 01, Cục trưởng Cục Phát hành và kho quỹ cấp vần seri theo từng loại tiền cho cơ sở in, đúc tiền. Số lượng vần chính được cấp căn cứ trên số lượng tiền in hàng năm do Thống đốc NHNN quyết định; số lượng vần phụ được cấp căn cứ trên định mức kinh tế, kỹ thuật in tiền của NHNN.

Vần seri cấp cho cơ sở in, đúc tiền được thể hiện trên bảng cấp vần seri và được lưu giữ trong hồ sơ cấp vần seri của Cục Phát hành và kho quỹ. Trường hợp cơ sở in, đúc tiền không sử dụng hết số vần seri được cấp, cơ sở in, đúc tiền báo cáo NHNN (Cục Phát hành và kho quỹ).

Đối với các loại tiền NHNN công bố phát hành trước năm 2003, seri gồm vần seri và dãy số tự nhiên gồm 7 chữ số in từ 0000001 trở đi. Đối với các loại tiền NHNN công bố phát hành từ năm 2003 trở đi, seri gồm vần seri và dãy số tự nhiên gồm 8 chữ số, trong đó hai chữ số liền kề với vần seri là hai chữ số cuối của năm sản xuất tờ tiền, 6 chữ số tiếp theo là dãy số tự nhiên in từ 000001 trở đi./.