diễn đàn đô thị thông minh

Diễn đàn cấp cao về phát triển đô thị thông minh ASEAN năm 2020 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Hội nghị có sự tham gia của các đại diện quốc gia và 26 đô thị thành viên, Ban thư ký ASEAN và các đối tác ngoài Mạng lưới. Về phía Việt Nam sẽ có đại diện Bộ Xây dựng, đại diện 3 thành phố (Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh) và một số bộ, ngành liên quan.

Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN (ASCN) chính thức được thành lập tháng 4/2018, tại Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 32 tại Singapore. Hiện nay, Mạng lưới ASCN có 26 đô thị thành viên đến từ 10 quốc gia. Việt Nam là thành viên của mạng lưới với 3 đại diện gồm các thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Bộ Xây dựng được giao là đại diện quốc gia của Việt Nam tham gia Mạng lưới ASCN. Năm 2020, Việt Nam giữ vai trò là Chủ tịch ASEAN, đồng thời là Chủ tịch Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN .

Tại hội nghị lần thứ 4 này, đại diện Bộ Xây dựng sẽ trình bày tóm tắt các hoạt động của Mạng lưới ASCN trong năm 2020. Các thành viên ASCN sẽ tập trung thảo luận để thông qua 3 tài liệu quan trọng của mạng lưới, gồm: tài liệu ý tưởng về phát triển Cổng thông tin trực tuyến ASCN; tài liệu ý tưởng về phát triển bộ công cụ đầu tư đô thị thông minh và bền vững ASEAN. Các tài liệu là một bước phát triển quan trọng mới, tiếp tục củng cố hoạt động của mạng lưới cũng như tạo nền tảng vững chắc cho việc hợp tác với các đối tác.

Hội nghị lần này cũng dự kiến cập nhật tình hình phát triển đô thị thông minh và chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với đại dịch Covid-19 tại các đô thị thành viên; trao đổi với các đối tác ngoài mạng lưới về khả năng đóng góp các sáng kiến trong cơ hội hợp tác chung để thúc đẩy hiện thực hóa đô thị thông minh.

Được biết, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực tại nhiều quốc gia trên thế giới, với vai trò đại diện quốc gia - Chủ tịch mạng lưới ASCN, Bộ Xây dựng Việt Nam đã phối hợp các đơn vị triển khai rất nhiều hoạt động cụ thể là: hội nghị thường niên Mạng lưới ASCN; diễn đàn cấp cao với chủ đề “Đô thị thông minh - Hướng tới cộng đồng, bản sắc và phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”; tổ chức triển lãm diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020…

Đồng thời, thông qua diễn đàn, đã truyền đi những quan điểm, nguyên tắc cơ bản trong xây dựng, phát triển đô thị thông minh và các thông điệp của Việt Nam cam kết tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đối tác với các nước trong mạng lưới ASEAN và ngoài khối để cùng nhau gia tăng những cơ hội phát triển, vì sự thịnh vượng chung hướng đến mục tiêu cốt lõi của phát triển đô thị thông minh là vì chất lượng cuộc sống, sự phát triển, tiến bộ con người và phát triển quốc gia bền vững./.

Văn Tuấn