Quản lý hiệu quả hóa đơn điện tử, chống thất thu thuế
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, số thu ngân sách ngành Thuế quản lý 6 tháng đầu năm 2023 đạt 743.003 tỷ đồng, bằng 54,1% so với dự toán pháp lệnh. Trong đó, có 34/63 địa phương đạt tiến độ thu từ trên 50% so với dự toán được giao. Có 11/20 khu vực, khoản thu, sắc thuế đạt khá so dự toán (trên 55%).

Kết quả thu này tạo nền tảng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và đặc biệt là góp phần thực hiện, triển khai các nhiệm vụ về tài chính ngân sách chung của Bộ Tài chính.

Triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Theo Tổng cục Thuế, công tác triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC đã được chỉ đạo thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Đồng thời, ngày 7/2/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có thư gửi các Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị quan tâm chỉ đạo các sở, ngành địa phương phối hợp với cơ quan thuế triển khai có hiệu quả chương trình HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Về công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần đẩy nhanh tốc độ hồi phục kinh tế, Tổng cục Thuế đã rất tích cực, chủ động triển khai các nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ về miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất dưới nhiều hình thức. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế (NNT) trong việc thi hành các chính sách thuế, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

Về việc điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế, đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, trọng tâm của không chỉ hệ thống thuế mà cả ngành Tài chính. Việc thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử đối với doanh nghiệp được tiếp tục triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố, với tỷ lệ rất cao (từ 99% trở lên) các doanh nghiệp đang hoạt động…

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, Tổng cục Thuế đã quyết liệt triển khai hệ thống HĐĐT và HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận hóa đơn, chống thất thu thuế. Qua đó, kết quả đạt được cũng rất ấn tượng, báo cáo cho thấy, đến thời điểm ngày 30/6/2023, số lượng HĐĐT cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 4,37 tỷ hóa đơn, trong đó 1,3 tỷ hóa đơn có mã; hơn 3 tỷ hóa đơn không mã và có gần 26.000 cơ sở kinh doanh đã áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 63,8% so với kế hoạch, số lượng HĐĐT đã phát hành lũy kế trong hơn 6 tháng kể từ khi bắt đầu triển khai là 10,36 triệu hóa đơn.

Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2023

Quản lý hiệu quả hóa đơn điện tử, chống thất thu thuế

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2023 được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho rằng, toàn ngành Thuế phải đặt quyết tâm cao, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tài chính đồng tình với các giải pháp Tổng cục Thuế đã đề ra, trong đó đề nghị Tổng cục Thuế tập trung, lưu ý thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Trước hết, về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, toàn ngành Thuế phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu NSNN năm 2023 được giao, đồng thời thực hiện triển khai kịp thời có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ DN, người dân… tập trung xây dựng dự toán ngân sách năm 2024 và kế hoạch 2024 - 2026.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu, toàn ngành Thuế từ nay đến cuối năm và năm 2024 cần triển khai 3 nhóm giải pháp trọng tâm: Hoàn thiện thể chế; phát triển nguồn lực và hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy; đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng quản lý thuế.

Theo Thứ trưởng, cần đẩy mạnh hoàn thiện và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng quản lý thuế. Trong thời đại 4.0, cơ sở hạ tầng quản lý thuế hiện nay quan trọng nhất là hạ tầng số...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, ông Mai Xuân Thành - quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đề nghị các đồng chí cục trưởng, thủ trưởng các đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế đồng lòng, quyết tâm triển khai kịp thời, hiệu quả, khai thác hiệu quả các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao năm 2023. Trong 6 tháng cuối năm, những nhiệm vụ trọng tâm cần khẩn trương triển khai là tiếp tục sử dụng, khai thác có hiệu quả HĐĐT, phòng chống gian lận về HĐĐT. Tích cực khẩn trương tập trung để đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế GTGT đúng quy định pháp luật và thuận lợi cho người dân, DN.

Đồng thời, ứng dụng đầy đủ những thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của ngành Thuế. Trong đó, tập trung vào mấy vấn đề về ứng dụng quản lý rủi ro, phân tích dự báo chọn ra DN có gian lận về hóa đơn, DN có xu hướng khả năng rủi ro cao về hoàn thuế GTGT để tập trung quản lý; ứng dụng công nghệ số để hoàn thiện, vận hành hiệu quả các ứng dụng Bản đồ số hộ kinh doanh, Bản đồ số về giá đất, Bản đồ số về các mỏ tài nguyên khoáng sản... phục vụ tốt nhất công tác quản lý, chống thất thu ngân sách.

Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội:

Chủ động tham mưu, phối hợp triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Quản lý hiệu quả hóa đơn điện tử, chống thất thu thuế

Để triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền, Cục Thuế TP. Hà Nội đã chủ động lấy ý kiến các các sở, ban ngành, tham mưu UBND TP. Hà Nội ban hành chỉ thị số 05/CT-UBND về việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn thành phố. Cục Thuế TP. Hà Nội hoạch định lộ trình, triển khai các phương án tập trung vào công tác rà soát đối tượng, tuyên truyền về điều kiện để doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh triển khai hình thức HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền và lợi ích của việc áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền đến người dân, DN qua nhiều kênh thông tin.

Tính đến ngày 30/6/2023, trên địa bàn TP. Hà Nội có 5.299 cơ sở kinh doanh đã áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, trong đó lĩnh vực ăn uống là 2.070 cơ sở kinh doanh. Tổng thể đã đạt 90,8% so với kế hoạch cục thuế phấn đấu, trong đó lĩnh vực ăn uống đạt 87,7%. Số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đã phát hành là 1,64 triệu hóa đơn.

Thời gian tới, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục tham mưu, phối hợp với ban, ngành, địa phương để tăng cường sự chỉ đạo từ các cơ quan quản lý nhà nước khác, giúp cho việc triển khai được thuận lợi đối với từng lĩnh vực, ngành nghề thuộc diện sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Tuấn Nguyễn (ghi)

Ông Cao Ngọc Tuấn - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh:

Hỗ trợ người nộp thuế sử dụng các dịch vụ thuế điện tử

Quản lý hiệu quả hóa đơn điện tử, chống thất thu thuế

Tính đến ngày 30/6/2023, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 1.981 cơ sở kinh doanh đã áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, trong đó lĩnh vực ăn uống là 401 cơ sở kinh doanh. Tổng thể đã đạt 111,2% so với kế hoạch cục thuế phấn đấu, trong đó lĩnh vực ăn uống đạt 64,8%. Số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đã phát hành là 141 nghìn hóa đơn.

Cục Thuế Quảng Ninh tiếp tục duy trì triển khai HĐĐT, đẩy mạnh triển khai HĐĐT từ máy tính tiền cho NNT; khai thác dữ liệu HĐĐT, hệ thống báo cáo đánh giá rủi ro về HĐĐT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Đồng thời, cục thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT sử dụng các dịch vụ thuế điện tử, HĐĐT, HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, nộp thuế điện tử đối với cá nhân qua ứng dụng eTax Mobile, thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai qua Cổng dịch vụ công quốc gia, triển khai Đề án 06 của Chính phủ nhằm rà soát, chuẩn hoá mã số thuế cá nhân đồng bộ với cơ sở dữ liệu về dân cư; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số phục NNT cũng như chuyển đổi số trong các hoạt động của cơ quan thuế.

Tuấn Văn (ghi)

Ông Thái Minh Giao - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

Đang quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 2

Quản lý hiệu quả hóa đơn điện tử, chống thất thu thuế

Tính đến hết ngày 3/7/2023, số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền tại TP. Hồ Chí Minh là 3.275 (trong đó bao gồm 2.481 DN và 794 hộ kinh doanh).

Hiện tại, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đang triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 2 đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh và của Tổng cục Thuế. Số lượng triển khai giai đoạn 2 là 4.123 DN và 1.303 hộ kinh doanh.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát danh sách DN, hộ kinh doanh có mã ngành đăng ký kinh doanh quản lý trên ứng dụng TMS thuộc đối tượng sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền để tiếp tục đưa vào kế hoạch triển khai. Số liệu đang rà soát là 22.508 DN và 2.614 hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Đỗ Doãn (ghi)