Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), theo quy trình tại một kỳ họp.

Tại dự thảo nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công Chính phủ trình; Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, các ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/1/2022.

Trước đó, tại phiên họp thứ 7 diễn ra ngày 18 và 19/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thảo luận và nhất trí với đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022./.