Theo Bộ Tài chính, trong tháng 9/2023, Chính phủ không thực hiện ký kết hiệp định vay nước ngoài. Lũy kế 9 tháng năm 2023, Chính phủ thực hiện ký kết 6 hiệp định vay nước ngoài với IFAD, Hàn Quốc và Nhật Bản, với tổng trị giá khoảng 531,79 triệu USD.

Tổng vay trong nước và nước ngoài của Chính phủ trong tháng 9 đạt khoảng 14.124 tỷ đồng, trong đó: vay cho ngân sách trung ương khoảng 13.611 tỷ đồng; vay về cho vay lại khoảng 513 tỷ đồng.

Trái phiếu chính phủ phát hành 9 tháng gần 244 nghìn tỷ đồng
Bộ Tài chính đàm phán với các đối tác nước ngoài về vay vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Ảnh: Đức Minh

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, tổng vay trong nước và nước ngoài đạt khoảng 279.156 tỷ đồng (bằng 43,3% kế hoạch), trong đó: vay cho ngân sách trung ương khoảng 273.223 tỷ đồng (bằng 44% kế hoạch vay của ngân sách trung ương); vay về cho vay lại khoảng 5.934 tỷ đồng (đạt 25,4% kế hoạch vay lại).

Theo đại diện lãnh đạo Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2023, hoạt động rút vốn vay nước ngoài khoảng 20.864 tỷ đồng (tương đương 884,1 triệu USD), đạt gần 22,9% kế hoạch, trong đó: cấp phát khoảng 14.931 tỷ đồng (tương đương 632 triệu USD), đạt 22% kế hoạch; cho vay lại khoảng 5.934 tỷ đồng (tương đương 251,5 triệu USD), đạt 25,4% kế hoạch.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 251.665 tỷ đồng; trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 227.717 tỷ đồng (77,6% kế hoạch); trả nợ cho vay lại khoảng 23.947 tỷ đồng (70,7% kế hoạch).

Tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành tháng 9/2023 là 12.935 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm 2023 là 243.446 tỷ đồng, tương đương gần 61% kế hoạch năm 2023 (400.000 tỷ đồng). Lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ bình quân 3,38%; kỳ hạn phát hành trung bình 12,44 năm; kỳ hạn còn lại bình quân danh mục trái phiếu chính phủ 9,18 năm.