TP. Hồ Chí Minh: GRDP quý I ước đạt 350.421,6 tỷ đồng
TP. Hồ Chí Minh có dấu hiệu khởi sắc, phục hồi Ảnh: Minh họa

Theo phân tích của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, trong cơ cấu GRDP của thành phố khu vực nông lâm thuỷ sản chiếm tỷ trọng 0,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 21,6%, trong đó công nghiệp chiếm 18,2%, xây dựng chiếm 3,4%; khu vực thương mại dịch vụ chiếm 64,6%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 13,3%. Giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ quý I/2022 là 226.394 tỷ đồng, trong đó 9 ngành dịch vụ 208.336 tỷ đồng.

Tỷ trọng đóng góp của 9 ngành dịch vụ trọng yếu trong GRDP quý I/2022, giá trị tăng thêm của 09 ngành dịch vụ chiếm 59,5% trong GRDP và chiếm 92% trong khu vực dịch vụ. Trong đó, 4 ngành chiếm tỷ trọng cao trong GRDP là thương nghiệp (17,3%), vận tải kho bãi (10,2%), tài chính ngân hàng (8,9%), hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ (5,2%). 4 ngành này chiếm 64,4% nội bộ khu vực dịch vụ.

Có 6/9 ngành dịch vụ có mức tăng trưởng trên 6% so với cùng kỳ, điển hình như: Ngành vận tải kho bãi tăng 7,25%, chiếm 10,2% trong tổng GRDP và 17,1% trong khu vực dịch vụ; ngành thông tin truyền thông tăng 6,64%, chiếm 5,1% trong tổng GRDP và 8,6% trong khu vực dịch vụ; tài chính, ngân hàng tăng 10,61%, chiếm 8,9% trong tổng GRDP và 15,1% trong khu vực dịch vụ...

Có 2/9 ngành giảm là dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 8,68% và hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 11,62%.

Có 1/9 ngành có mức tăng trưởng dưới 6% là thương nghiệp bán buôn, bán lẻ tăng 1,27% nhưng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong khu vực dịch vụ 29,1%.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của TP. Hồ Chí Minh quý I/2022 ước tính tăng 1,88% so với cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 5,46% của quý I/2021 nhưng cao hơn 0,79 điểm phần trăm so với mức tăng của quý I/2020 (quý I/2020 tăng 1,09%).

Từ mức giảm sâu ở quý III, IV năm 2021 lần lượt là -24,97% và -11,64% đến nay đã dần ổn định và phục hồi tăng trưởng dương theo hình chữ V, điều này cho thấy dư địa, tiềm lực và sức sống của doanh nghiệp thành phố rất tốt./.