quyet toan thue 2015

Hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế TNCN 2015 tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Huyền Linh.

Bà Trần Thị Lệ Nga, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, cá nhân thực hiện quyết toán thuế trực tiếp sẽ được hướng dẫn việc lập tờ khai kèm các phụ lục trên phần mềm ứng dụng, cách tạo file để gửi cho cơ quan thuế trên trang thông tin tncnonline; còn đối với DN, nhân viên thuế sẽ giúp thực hiện việc gửi hồ sơ quyết toán thuế qua mạng internet.

Quy trình hỗ trợ sẽ được tổ chức thành 3 bộ phận: hướng dẫn ban đầu (phân loại hồ sơ); hỗ trợ trực tiếp (giúp người nộp thuế kê khai, gửi file trên máy khi cần thiết) và bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

“Bên cạnh việc hướng dẫn quyết toán thuế trực tiếp, cục thuế còn thông tin bằng áp phích, tờ rơi về chương trình; gửi email cho người nộp thuế các nội dung hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế, quy trình, địa điểm nộp hồ sơ quyết toán và đồng thời đưa các nội dung này lên trang thông tin điện tử của cục thuế để người nộp thuế có thể tham khảo bất kỳ lúc nào”, bà Nga nói.

Cũng theo bà Nga, sự kiện là nhằm tiếp tục thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính thuế, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế trong việc quyết toán thuế TNCN và ghi nhận những phản ánh về khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế khi thực hiện chính sách thuế TNCN./.

Huyền Linh-Đ.Doãn