Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh 10 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách nhà nước khu vực nội địa ước thực hiện 205,1 nghìn tỷ đồng, đạt 82,6% dự toán, chiếm 65,8% tổng thu cân đối và tăng 3,6% (so với cùng kỳ); thu từ dầu thô ước thực hiện 11,7 nghìn tỷ đồng, vượt 36,8% dự toán, chiếm 3,8% tổng thu cân đối và tăng 26,3%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) ước thực hiện 95,1 nghìn tỷ đồng, đạt 88,1% dự toán, chiếm 30,5% tổng thu cân đối và tăng 13,8%.

Doanh nghiệp bất động sản đóng góp tích cực vào số thu ngân sách nhà nước của TP. Hồ Chí Minh 10 tháng đầu năm. Ảnh Đỗ Doãn
Doanh nghiệp bất động sản đóng góp tích cực vào số thu ngân sách nhà nước TP. Hồ Chí Minh 10 tháng đầu năm 2021. Ảnh Đỗ Doãn

Đáng chú ý, trong thu nội địa, các khoản thu từ hoạt động kinh tế đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ doanh nghiệp (DN) nhà nước ước thực hiện 21.994 tỷ đồng, đạt 81,4% dự toán, chiếm 7,1% tổng thu và tăng 4%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 54.981 tỷ đồng, đạt 81,2% dự toán, chiếm 17,6% tổng thu và tăng 2,7%; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 52.705 tỷ đồng, đạt 81,2% dự toán, chiếm 16,9% tổng thu và tăng 3%.

Trong khi đó, thu cân đối ngân sách địa phương lũy kế 10 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện được 78.741 tỷ đồng, đạt 95,9% dự toán, chiếm 25,2% tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn và tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2020 (không kể thu từ quỹ dự trữ tài chính thì thu cân đối ngân sách địa phương tăng 17,1%).

Có thể thấy, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến số thu NSNN của TP. Hồ Chí Minh, nhưng tổng thu cân đối ngân sách 10 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng 7,3% so với cùng kỳ, không kể nguồn thu từ quỹ dự trữ tài chính thì tổng thu ngân sách ước tăng 4,6%.

Nguyên nhân số thu đạt kết quả tích cực chủ yếu do hoạt động kinh doanh khả quan từ các DN trong khối kinh doanh bất động sản, tài chính ngân hàng và tác động từ chính sách gia hạn thời gian nộp thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP… đã góp phần làm tăng tổng thu NSNN trong 10 tháng đầu năm 2021./.