Theo quy định của Thông tư, người nộp phí qua phà là người điều khiển phương tiện giao thông thô sơ đường bộ, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các loại xe tương tự; trừ thương binh, bệnh binh, học sinh và trẻ em dưới 10 tuổi đi xe đạp.

Việc miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phà đối với các bến phà do ngân sách nhà nước đầu tư.

Các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký, kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí qua phà Đại Ngãi không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, Thông tư 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/11/2013.

Biểu mức thu phí qua phà Đại Nghĩa như sau:

Số tt

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Khách đi xe đạp:

- Vé lượt

- Vé tháng

đồng/lượt

đồng/tháng

2.000

40.000

2

Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự:

- Vé lượt

- Vé tháng

đồng/lượt

đồng/tháng

6.000

120.000

3

Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự

đồng/lượt

8.000

4

Xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe lam và các loại xe tương tự

đồng/lượt

40.000

5

Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi

đồng/lượt

55.000

6

Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi

đồng/lượt

80.000

7

Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi

đồng/lượt

110.000

8

Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên

đồng/lượt

120.000

9

Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấn

đồng/lượt

35.000

10

Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn

đồng/lượt

40.000

11

Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn

đồng/lượt

60.000

12

Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn

đồng/lượt

100.000

13

Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feets

đồng/lượt

130.000

14

Thuê cả chuyến phà loại 60 tấn

đồng/chuyến

260.000

15

Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn

đồng/chuyến

400.000

Ghi chú: Mức thu tại Biểu mức thu phí nêu trên được áp dụng riêng biệt cho từng bến phà:

1. Từ Bờ Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh sang Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng hoặc ngược lại;

2. Từ Bờ Long Phú, tỉnh Sóc Trăng sang Cù Lao Dung hoặc ngược lại.

PĐT