Khóa đạo tạo kiểm toán nội bộ cấp cơ bản được tổ chức trong 4 ngày (từ ngày 2/11 - 5/11/2023). Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm giúp các học viên nắm được: các quy định pháp lý về hoạt động kiểm toán nội bộ tại Việt Nam hiện nay; nguyên tắc chung để thiết lập và vận hành kiểm toán nội bộ trong đơn vị; vị trí, vai trò, yêu cầu đối với người làm công tác kiểm toán nội bộ; kiểm toán nội bộ với hoạt động quản lý rủi ro, ngăn ngừa gian lận và kiểm soát nội bộ; kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn kiểm toán nội bộ tại Việt Nam.

VAA tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ
Lễ khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu khai mạc, GS.TS Đoàn Xuân Tiên - Phó Chủ tịch VAA, cho rằng vai trò của kiểm toán nội bộ không chỉ giúp cải thiện quá trình quản lý nội bộ, mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xây dựng niềm tin của các bên liên quan.

Khóa đào tạo bồi dưỡng chứng chỉ kiểm toán nội bộ được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chất lượng quản lý, tuân thủ quy định trong môi trường hoạt động và kinh doanh hiện nay.

Kiểm toán nội bộ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả và tuân thủ quy định của các tổ chức, GS. TS Đoàn Xuân Tiên khẳng định.

VAA tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ

38 học viên tham gia khóa đào tạo. Ảnh: Đức Minh

Tại Việt Nam, các chính sách về kế toán và kiểm toán đã, đang được hoàn thiện dần, bao gồm: những quy định chung về kiểm toán nội bộ trong Luật Kế toán số 88/2015/QH13; Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ, quy định triển khai thời điểm bắt đầu từ 1/4/2019 triển khai chức năng kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 08/2021/TT-BTC về Bộ chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam; Thông tư số 66/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ.

Tuy nhiên trong thực tế, hoạt động kiểm toán nội bộ tại nhiều đơn vị, các cơ quan nhà nước, tập đoàn, tổng công ty còn gặp khá nhiều vướng mắc, nhất là sự thiếu hụt nhân sự kiểm toán nội bộ có kiến thức, kỹ năng được đào tạo cơ bản.

Theo GS. TS Đoàn Xuân Tiên, với vai trò tăng cường chất lượng chuyên môn cho đội ngũ kiểm toán viên nội bộ, VAA tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu cấp Chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ dành cho các đối tượng làm công tác kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ ở các cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức, các tập đoàn, tổng công ty và những đối tượng khác có nhu cầu. Chương trình được thiết kế thành 3 cấp độ: cơ bản - thực hành - chuyên sâu.

Ở cấp độ cơ bản, kiểm toán viên nội bộ sẽ được trang bị kiến thức nền tảng nhất về hoạt động kiểm toán nội bộ. Cấp độ thực hành sẽ giúp kiểm toán viên nội bộ có các kỹ năng để tổ chức một cuộc kiểm toán nội bộ hiệu quả. Cấp độ chuyên sâu sẽ nâng tầm nghề nghiệp kiểm toán nội bộ lên mức độ cao hơn với kiến thức về phân tích dữ liệu, soát xét báo cáo tài chính, kiểm toán công nghệ thông tin.

6 chuyên đề đào tạo kiểm toán nội bộ cấp độ cơ bản:

Khái quát chung về hoạt động kiểm toán nội bộ; khung pháp lý hiện hành về hoạt động kiểm toán nội bộ; các vấn đề cần lưu ý với người làm công tác kiểm toán nội bộ; kiểm toán nội bộ với hoạt động quản lý rủi ro và ngăn ngừa gian lận; kiểm toán nội bộ với hoạt động kiểm soát nội bộ; đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ.