Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam trở thành Phó Tổng giám đốc GVR
Kết thúc ngày 11/9, GVR được giao dịch ở mức giá 21.750 đồng/cổ phiếu (giảm 4.19%)

Ngày 11/9, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn Cao su Việt Nam) vừa có văn bản số 2441 gửi Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) để thông báo về việc thay đổi nhân sự.

Theo thông báo trên, Tập đoàn Cao su Việt Nam bổ nhiệm ông Phạm Hải Dương - Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam làm Phó Tổng giám đốc. Đây là quyết định bổ nhiệm có thời hạn. Ngày bắt đầu có hiệu lực 8/9/2023.

Đồng thời, Tập đoàn Cao su Việt Nam cũng cho thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và thôi kiêm nhiệm vụ Trưởng Ban Quản lý kỹ thuật đối với ông Lê Thanh Tú. Ông Tú nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó ngày 29/8, Tập đoàn Cao su Việt Nam đã có văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 so với lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trong báo cáo tài chính hợp nhất.

Phía Tập đoàn Cao su Việt Nam lý giải, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 (đạt 1.460,15 tỷ đồng), giảm 41,4% so với lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 (2.493,15 tỷ đồng) là do tình hình kinh tế chung biến động theo chiều hướng khó khăn làm giá bán các loại mủ cao su giảm so với cùng kỳ, trong khi đó giá cả đầu vào các mặt hàng tăng mạnh làm lợi nhuận gộp giảm.

Hơn nữa, Tập đoàn Cao su Việt Nam cũng cho rằng, nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 giảm là do các đơn vị có dự án đầu tư tại Lào trích lập dự phòng suy giảm giá trị đầu tư do sự suy giảm giá trị của đồng Kip Lào trong kỳ lập báo cáo.

Trong quý II/2023, Tập đoàn Cao su Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 4.272,64 tỷ đồng, giảm 23,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 717,3 tỷ đồng, giảm 40,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 26,9%, về 22,7%.

Được biết, trong năm 2023, Tập đoàn Cao su Việt Nam đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến 4.264 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, Tập đoàn này mới hoàn thành được 34,2% so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm.