Viet Capital cho biết, việc thực hiện phương án tăng vốn theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 29/4/2021 là chưa phù hợp với tình hình hiện tại và việc điều chỉnh phương án tăng vốn hiện nay là rất cần thiết và cấp bách.

Theo phương án mới dự kiến lấy ý kiến cổ đông, ngân hàng này dự kiến vốn điều lệ mới sau khi đăng là hơn 5.289 tỷ đồng. Tổng vốn điều lệ tăng thêm theo kế hoạch mới là hơn 1.618 tỷ đồng (trước đó theo kế hoạch cũ tăng hơn 1.052 tỷ đồng). Việc tăng vốn sẽ được thực hiện theo 3 hình thức.

VPBank hoàn tất thỏa thuận bán 49% vốn điều lệ tại FE Credit cho SMBC Group Hưng Thịnh Incons tăng vốn điều lệ lên hơn một nghìn tỷ đồng SeABank tăng vốn điều lệ lên gần 13.425 tỷ đồng
Viet Capital điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lên 5.289 tỷ đồng
Viet Capital điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ

Hình thức thứ nhất là phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ dự kiến là 15%, với tổng giá trị phát hành là gần 551 tỷ đồng.

Hình thức thứ 2 là tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng theo tỷ lệ 4:1, cụ thể cổ đông sở hữu 4 cổ phần sẽ nhận thêm 1 cổ phần. Tổng trị giá đợt phát hành là 918 tỷ đồng.

Hình thức thứ ba là tăng vốn theo chương trình lựa chọn người lao động trong ngân hàng, với tổng giá trị phát hành tối đa là 150 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh quý III/2021, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 38,6 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu do lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 15%, chi phí hoạt động tăng 16% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 174%.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2021, số dư tiền gửi khách hàng là 42.455 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,6% so với thời điểm đầu năm.

Số dư cho vay khách hàng là 44.142 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm; dự phòng rủi ro tín dụng ở mức hơn 700 tỷ đồng.

Trong tình hình biến động các nhóm nợ, nhóm nợ có khả năng mất vốn tăng khoảng 26% so với đầu năm nợ cần chú ý tăng 68% so với đầu năm 2021.