Xuất khẩu nông lâm thủy sản thu về gần 43,5 tỷ USD trong 11 tháng
Xuất khẩu nông lâm thủy sản thu về gần 43,5 tỷ USD trong 11 tháng. Ảnh: Minh họa

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản, XK nhóm nông sản chính ước đạt trên 19,3 tỷ USD, tăng 13,7%; lâm sản chính đạt khoảng 14,3 tỷ USD, tăng 20,9%; thủy sản đạt trên 7,9 tỷ USD, tăng 3,5%; chăn nuôi ước đạt 393 triệu USD, tăng 4,0%; nhóm đầu vào sản xuất trên 1,5 tỷ USD, tăng 25,9%.

Tính chung 11 tháng, nhiều sản phẩm/ nhóm sản phẩm có giá trị XK tăng gồm: Cà phê, cao su, gạo, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi; sản phẩm gỗ; mây, tre, cói thảm; quế,… Trong đó, cao su, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, tăng cả khối lượng và giá trị XK.

Giá XK bình quân 11 tháng nhiều mặt hàng tăng: Cao su đạt 1.670,3 USD/T (+25,8%); chè đạt 1.686,9 USD/T (+4,4%), cà phê đạt 1.931,4 USD/T (+10,7%), gạo đạt 528,1 USD/T (+6,5%), hồ tiêu đạt 3.519,6 USD/T (+54,4%), sắn đạt 258,3 USD/T (+13,5%), giá XK hạt điều đạt 6.289,8 USD/T (+0,2%).

Giá trị XK nông, lâm, thủy sản 11 tháng đầu năm của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm 43,1% thị phần), châu Mỹ (29,6%), châu Âu (11,5%), châu Phi (1,9%), châu Đại Dương (1,6%).

Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Hoa Kỳ đạt trên 11,9 tỷ USD (chiếm 27,5% thị phần), trong đó kim ngạch XK nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tới 67,2% tỷ trọng kim ngạch XK nông lâm thủy sản của Việt Nam sang thị trường này.

Đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc gần 8,4 tỷ USD (chiếm 19,2% thị phần) với kim ngạch xuất khẩu nhóm rau quả chiếm tới 23,3% tỷ trọng kim ngạch XK nông lâm thủy sản; thứ 3 là thị trường Nhật Bản với giá trị XK đạt gần 3 tỷ USD (chiếm 6,9%) và XK nhóm sản phẩm gỗ lớn nhất (chiếm 43,% giá trị XK nông lâm thủy sản); thứ 4 là thị trường Hàn Quốc với giá trị XK đạt khoảng 1,9 tỷ USD (chiếm 4,4%) và XK nhóm sản phẩm gỗ lớn nhất (chiếm 42,5% giá trị XK nông lâm thủy sản).

Kim ngạch nhập khẩu (NK) các mặt hàng nông lâm thủy sản 11 tháng ước khoảng 39,2 tỷ USD, tăng 39,0% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị NK các mặt hàng nông sản chính ước đạt 24,9 tỷ USD, tăng 54,2%; nhóm sản phẩm chăn nuôi đạt trên 3,1 tỷ USD, giảm 1,8%; nhóm hàng thủy sản ước khoảng 1,8 tỷ USD, tăng 11,0%; nhóm lâm sản chính khoảng 2,8 tỷ USD, tăng 260,5%; nhóm đầu vào sản xuất trên 6,6 tỷ USD, tăng 33,6%.

Thời gian tới, Bộ NN&PTNT tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của 02 tổ công tác (phía Nam và phía Bắc) để chỉ đạo, hướng dẫn các Sở NN&PTNT, phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã… khẩn trương triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong lưu thông, sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản với các nước Peru, Úc, Braxin, Trung Quốc, Hoa Kỳ, ASEAN, Nga, Séc… Cùng với đó, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thiện hồ sơ và tiếp tục giới thiệu doanh nghiệp xuất khẩu sang Trung Quốc.../.