Thông tư 20 là văn bản hướng dẫn hoạt động chuyển ngoại tệ một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.

3 nguồn ngoại tệ được phép chuyển ra nước ngoài
Ngoại tệ chuyển ra nước ngoài phải tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối. Ảnh: T.L
Mua ngoại tệ online, nhận ngoại tệ mặt tại ngân hàng Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

3 nguồn ngoại tệ được chuyển, mang ra nước ngoài bao gồm: 1. Ngoại tệ trên tài khoản thanh toán. 2. Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ. 3. Ngoại tệ mua của ngân hàng được phép.

Các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều của tổ chức là ngoại tệ để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức.

Ngoài ra, Thông tư 20 cũng cho phép các trường hợp mua, chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của tổ chức để phục vụ mục đích khác như: trả thưởng cho người không cư trú; phân bổ tiền tài trợ cho các thành viên ở nước ngoài tham gia thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và nước ngoài; hoàn trả tiền tài trợ thực hiện các dự án ở Việt Nam theo các cam kết, thỏa thuận với bên nước ngoài.

Tổ chức có nhu cầu mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích quy định tại Điều 4 Thông 20 thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng được phép. Trường hợp người cư trú là tổ chức mua ngoại tệ của ngân hàng được phép để mang ra nước ngoài với mức phải khai báo hải quan, ngân hàng được phép cấp Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài theo quy định về mang ngoại tệ tiền mặt khi xuất cảnh, nhập cảnh.

Trong phạm vi khả năng ngoại tệ hiện có, ngân hàng được phép bán ngoại tệ cho người cư trú là tổ chức để chuyển, mang ra nước ngoài./.