Người biểu tình, tuần hành mít tinh đông nhất là các địa điểm trước Đại sứ quán Trung Quốc (tại Hà Nội), trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, các đường phố lớn ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế... nhưng mọi cuộc tuần hành đều diễn ra trong không khí ôn hòa.

Bộc phát từ tinh thần yêu chuộng tự do, độc lập và hòa bình, truyền thống bác ái, lòng tự hào dân tộc, hàng triệu người dân Việt Nam đã rầm rộ xuống đường tuần hành, dương cao các biểu ngữ như: “Người dân đồng lòng cùng Chính phủ, chống xâm lược bảo vệ tổ quốc”, “Cực lực phản đối và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hành động bất hợp pháp tại vùng biển của Việt Nam”, “Hoàng Sa Việt Nam, Trường Sa Việt Nam".

Nhiều các biểu ngữ, khẩu hiệu bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung đều mang nội dung yêu cầu Trung Quốc lập tức rút giàn khoan Hải Dương 981 về nước.

TBTCO tổng hợp những hình ảnh nổi bật về không khí tuần hành của người dân phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 trái phép, xâm phạm vùng biển Việt Nam trong sáng ngày Chủ nhật (11/5):

bieu tinh phan doi Trung Quoc

Đ.T (tổng hợp)