Chính sách bảo hiểm xã hội luôn sát sườn quyền lợi người lao động
Người dân làm thủ tục chế độ bảo hiểm xã hội. Ảnh tư liệu

Chính sách bảo hiểm không vì mục tiêu lợi nhuận

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là chính sách an sinh xã hội lớn của Đảng và Nhà nước, giúp người lao động phòng tránh, khắc phục những rủi ro, biến động trong công việc, ổn định cuộc sống.

Đơn cử như thời gian qua, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, việc làm của người dân, người lao động (NLĐ), từ năm 2020 - 2022, ngành BHXH Việt Nam đã chủ động, quyết liệt tham gia cùng các bộ, ngành tham mưu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, NLĐ gặp khó khăn do đại dịch.

Hơn 3,3 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, từ năm 1995 đến hết năm 2023, toàn ngành đã giải quyết khoảng hơn 144,8 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; từ năm 2010 đến hết năm 2022 phối hợp giải quyết gần 9,7 triệu người hưởng các chế độ BHTN; hiện, tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hơn 3,3 triệu người.

Đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực, trên nền nguồn dữ liệu sẵn có để triển khai kịp thời các gói hỗ trợ từ quỹ BHXH, BH thất nghiệp nhanh gọn, chính xác tới người hưởng, góp phần hỗ trợ hàng chục triệu NLĐ, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, kinh doanh. Điều này cho thấy, quyền lợi an sinh của người tham gia, thụ hưởng luôn đảm bảo kịp thời, đúng quy định, góp phần củng cố, tạo thêm niềm tin vững chắc của mọi tầng lớp nhân dân vào các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Theo BHXH Việt Nam, tháng 5 - Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm nay, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ hơn chính sách BHXH là chính sách rất nhân văn của Đảng và Nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Hiện nay, chính sách BHXH cũng như chính sách BHYT được thực hiện phổ quát, áp dụng cho tất cả người lao động, người dân, không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế...; mức đóng phí BHXH, BHYT được quy định phù hợp với khả năng đóng góp của người lao động và doanh nghiệp; quy trình tham gia và hưởng thụ chế độ BHXH, BHYT ngày càng đơn giản, ứng dụng công nghệ thông tin.

Nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt

Có thể thấy, năm 2024, chính sách BHXH, BHYT có nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt. Điều này không chỉ gia tăng quyền lợi của hàng triệu người dân, người lao động, mà còn phản ánh xu hướng phát triển và cải cách của hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh mới. Đơn cử như từ ngày 1/1/2024, theo Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi, lao động nữ là 56 tuổi và 4 tháng. Sự điều chỉnh này tạo ra một sự chuyển biến rõ rệt so với năm 2023 (tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 9 tháng cho nam và 56 tuổi cho nữ).

Điều này cũng đồng nghĩa với việc điều kiện hưởng lương hưu cũng có những thay đổi tương ứng. Theo quy định mới, người lao động tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng lương hưu khi đóng đủ 20 năm trở lên và đạt đến tuổi nghỉ hưu đã được điều chỉnh. Sự thay đổi này không chỉ phản ánh sự thích ứng với xu hướng già hóa dân số ở nước ta, mà còn cho thấy nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lao động sau khi họ hoàn thành quãng thời gian lao động, đóng góp cho xã hội.

Hay việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở việc tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, đánh dấu sự khởi đầu của việc cải cách toàn diện chính sách tiền lương ở nước ta, không chỉ mang lại hơi thở mới cho hệ thống lương hưu, mà còn cả tới các loại trợ cấp BHXH và các chính sách an sinh xã hội khác, tất cả đều được điều chỉnh tăng lên từ ngày 1/7/2024.

Ngoài ra, Luật BHXH năm 2024 cũng điều chỉnh các khoản trợ cấp BHXH, bao gồm trợ cấp sinh con, dưỡng sức sau sinh, dưỡng sức sau ốm và trợ cấp tuất hàng tháng. Chính phủ sẽ đề xuất quy định các khoản trợ cấp gắn với lương cơ sở bằng số tiền cụ thể, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động./.