Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị tổng kết công tác hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Đoàn giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, hiện nay Ban Kinh tế Trung ương - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, đã dự thảo nghị quyết mới của Trung ương (dự thảo lần thứ 15) về vấn đề đất đai trong khuôn khổ của Cương lĩnh năm 2011, Hiến pháp năm 2013 và sau khi đã tiếp thu ý kiến từ báo cáo của các ban, bộ, ngành trung ương, các tổ chức hội, 63 đảng uỷ các địa phương, các ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước tại các hội thảo, toạ đàm, hội nghị lấy ý kiến các chuyên đề nghiên cứu phục vụ công tác tổng kết…

Nêu rõ đất đai là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, qua quá trình xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, có một số vấn đề đã được thống nhất, một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, chưa có sự thống nhất và xin ý kiến góp ý của Đảng đoàn Quốc hội về các nội dung này, giúp Ban chỉ đạo hoàn thiện tờ trình và dự thảo nghị quyết để trình Bộ Chính trị tiếp tục xem xét, trước khi trình Ban chấp hành Trung ương cho ý kiến, quyết định ban hành nghị quyết mới của Trung ương tại Hội nghị trung ương 5 khoá XIII, dự kiến sẽ khai mạc vào tháng 5/2022.

Nghị quyết 19
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu gợi ý thảo luận cho các thành viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Bộ Chính trị đã hai lần cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Nghị quyết số 19. Các nội dung xin ý kiến Đảng đoàn lần này vừa liên quan trực tiếp đến chủ trương của Trung ương, vừa liên quan trực tiếp đến việc Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Đất đai (dự kiến bắt đầu từ cuối năm 2022 - PV).

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, làm rõ các điểm mới của báo cáo tổng kết và dự thảo nghị quyết mới so với Nghị quyết số 19-NQ/TW trên cơ sở chính trị là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp năm 2013, căn cứ khoa học, cơ sở thực tiễn của các đề xuất, đồng thời làm rõ đánh giá tác động của các đề xuất đối với việc quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai.

Chủ trương mới của Đảng về chính sách đất đai phải được thể chế hoá
Trưởng Ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại cuộc làm việc.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành các nghị quyết của Đảng rất quan trọng, nhưng riêng các nghị quyết về đất đai thì càng phải đề cao sự cẩn trọng hơn nữa; đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo tiếp tục chắt lọc các ý kiến đóng góp của Đảng đoàn Quốc hội, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, khung khổ các cơ sở chính trị về đất đai, bảo đảm các chủ trương mới của Đảng về chính sách đất đai phải được thể chế hoá bằng pháp luật, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai và hạn chế tình trạng khiếu kiện, tố cáo trong lĩnh vực này.

Đồng thời Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục nghiên cứu kỹ các chủ trương lớn của Đảng, thực tiễn đời sống kinh tế, xã hội để tiếp tục bám sát báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 19 và triển khai xây dựng chính sách pháp luật về đất đai trong thời gian tới.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, Thường trực Ban chỉ đạo sẽ tiếp thu các ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội, khẳng định nội hàm chủ trương mới của Đảng cần phải khả thi, thuận lợi cho việc thể chế hoá bằng luật pháp./.