100% dịch vụ công mức độ 4

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ được Bảo hiểm Xã hội thành phố (BHXH TP) Hà Nội chú trọng, ưu tiên hàng đầu. Trong phân công nhiệm vụ cho các đơn vị và các phòng, ban, luôn có nội dung triển khai kế hoạch cải cách TTHC, chuyển đổi số, liên thông dữ liệu. Nội dung này cũng được đưa vào là 1 trong những nội dung thi đua được BHXH TP phát động hàng năm. Đến nay, BHXH TP đã cung cấp 100% các dịch vụ công mức độ 4 cho các TTHC của ngành, triển khai hệ thống tra cứu thông tin kết quả đóng và giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân. Việc thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã tiết giảm được chi phí hành chính cho các đơn vị sử dụng lao động như chi phí đi lại để nộp và nhận hồ sơ, chi phí giấy tờ... Trên địa bàn có 99,8% đơn vị tham gia BHXH, BHYT thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, những đơn vị chưa thực hiện đã thực hiện giao dịch qua dịch vụ bưu chính, chủ yếu là các đơn vị sử dụng lao động có số lượng lao động dưới 10 người.

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tiếp tục được duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo 3 hình thức: Giao dịch trực tiếp tại bộ phận "Một cửa" cơ quan BHXH, giao dịch hồ sơ điện tử và giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích. Cơ bản các đơn vị, doanh nghiệp đủ thủ tục, đủ điều kiện tham gia BHXH thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, giảm số giờ thực hiện các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp cũng như giảm các TTHC.

Toàn TP. Hà Nội có 4,8 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ có thể sử dụng căn cước công dân để đi khám, chữa bệnh. Ảnh: DŨNG NGỌC
Toàn TP. Hà Nội có 4,8 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ có thể sử dụng căn cước công dân để đi khám, chữa bệnh. Ảnh: Dũng Ngọc

Đặc biệt, triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, BHXH TP đã phối hợp với các sở, ngành thực hiện 4/25 TTHC kịp thời, theo quy định. BHXH TP cũng đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH qua thẻ ATM, tính đến hết tháng 11/2022 tỷ lệ chi trợ cấp BHXH một lần đạt 75,7%, BHTN đạt 98,65%.

Bên cạnh đó, BHXH TP cũng tăng cường tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động. BHXH TP thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại với đơn vị sử dụng lao động, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tại các cuộc đối thoại, lãnh đạo BHXH TP đã lắng nghe, trả lời thấu đáo các thắc mắc của đơn vị sử dụng lao động. Đối với các vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH TP, lãnh đạo BHXH TP chỉ đạo BHXH quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để giải quyết triệt để.

Rút ngắn thời gian chi trả chế độ bảo hiểm xã hội

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động làm trong các doanh nghiệp được rút ngắn, thực hiện kịp thời, đầy đủ giúp người lao động yên tâm sản xuất. Qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Năm 2022, BHXH TP đã giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho 966.168 lượt đối tượng với số tiền 7.259,9 tỷ đồng. BHXH TP triển khai nhanh chóng, kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, giúp doanh nghiệp và người lao động nhanh chóng vượt qua khó khăn. Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ về việc giảm mức đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHXH TP là một trong những đơn vị hoàn thành sớm nhất toàn quốc về thông báo cho các đơn vị, doanh nghiệp tạm tính số tiền hỗ trợ giảm mức đóng quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn so với quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từ 5 ngày xuống còn 1 ngày. Kết quả, từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022, BHXH TP đã hỗ trợ giảm mức đóng quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho 95.104 doanh nghiệp, tương ứng 1.602.261 lao động với số tiền là hơn 627,9 tỷ đồng. BHXH TP đã ban hành quyết định dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với 176 đơn vị tương ứng 18.038 lao động, số tiền là 144,8 tỷ đồng. Kết quả xác nhận các danh sách người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, ngừng việc, tham gia đào tạo... theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH TP đã xác nhận được 6.423 đơn vị, với 132.364 lao động để người sử dụng lao động được đề nghị vay vốn hoặc người lao động được nhận tiền hỗ trợ, việc giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng các quy định.

Thực hiện chi trả gói hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 1.681.342 người

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP. Hà Nội đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho 1.681.342 người, số tiền là 4.093,73 tỷ đồng. Theo chỉ đạo của Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15, BHXH TP thực hiện chi trả cho 87.197 người với số tiền 251,3 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, BHXH TP đã xác nhận theo Mẫu số 02 (đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp) cho 10.107 đơn vị với 166.211 lao động và Mẫu số 03 (đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động) cho 2.130 đơn vị 11.211 lao động để hỗ trợ tiền thuê nhà.

Triển khai gói hỗ trợ người lao động từ Quỹ BHTN theo Nghị định 116/NQ-CP, với sự chỉ đạo và hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH TP Hà Nội đã tập trung triển khai quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất. BHXH TP đã nhanh chóng ban hành quy trình nhận hồ sơ, xét duyệt hồ sơ, chi trả, trong đó giảm 50% thời gian giải quyết hồ sơ và chi trả theo Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cán bộ, viên chức của văn phòng, các phòng nghiệp vụ đều được tăng cường vào công tác kiểm tra, xét duyệt hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp, khi hồ sơ sai sót đều gọi điện trực tiếp cho người lao động trao đổi. Vì vậy, công tác chi trả đảm bảo kịp thời, an toàn, đúng đối tượng.