Lễ công bố Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia của USAID dành cho Việt Nam giai đoạn 2014-2018. Ảnh: D.T

Dự án này là sự tiếp nối những thành công của chương trình hỗ trợ quản trị nhà nước và tăng trưởng kinh tế của USAID tại Việt Nam. Dự án sẽ tập trung vào cải thiện các quá trình xây dựng chính sách tại Việt Nam nhằm hỗ trợ cải thiện môi trường thể chế và quản lý công, đồng thời tăng cường việc giám sát, quản lý hoạt động và các cơ chế giải trình trách nhiệm của Chính phủ.

Bên cạnh đó, dự án trực tiếp hỗ trợ tăng trưởng bền vững và sâu rộng, bao gồm lĩnh vực thương mại, đồng thời giải quyết các vấn đề phát triển liên quan đến phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Dự án cũng sẽ xây dựng các quan hệ đối tác về các vấn đề cụ thể với khối tư nhân, các tổ chức dân sự xã hội, các trường đại học, chính quyền địa phương và các đối tác phát triển.

Ông Joakim Parker – Giám đốc USAID Việt Nam cho biết: “Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện là một ví dụ cụ thể rằng chúng tôi đang đưa các nội dung trong Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia dành cho Việt Nam vào triển khai trong thực tế”.

Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng toàn diện kéo dài 5 năm và sẽ được triển khai bởi một nhóm các tổ chức quốc tế do Chemonics International đứng đầu. Đây là một công ty tư vấn của Mỹ được lựa chọn thông qua một quá trình đấu thầu cạnh tranh. Bộ Tư pháp được Chính phủ Việt Nam giao cho làm đối tác chính trong dự án. Dự án sẽ hợp tác trực tiếp với Quốc hội, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán Nhà nước và Bộ Tư pháp của Việt Nam.

Bảo Thiên Bình