Tại Đắk Lắk, vốn đầu tư công hiện chiếm tỷ trọng trên 25% tổng chi ngân sách địa phương. Việc chậm giải ngân vốn sẽ làm mất đi hiệu quả của nguồn vốn đối với công tác này.

Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: H.T

Ông Nguyễn Công Điều - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk cho biết, với vai trò là cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn, Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk đã phối hợp với các chủ đầu tư đề xuất với UBND tỉnh một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, việc phân bổ, giao kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư cần được các cấp, các ngành quan tâm, ưu tiên bố trí đủ vốn đối với các công trình kéo dài nhiều năm. Các dự án đã có khối lượng hoàn thành cần phải được thanh toán dứt điểm, sớm đưa vào khai thác để phát huy hiệu quả, đồng thời tiến hành quyết toán dự án, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Mặc dù tỷ lệ giải ngân còn thấp nhưng số dư tạm ứng vốn đầu tư tại Đắk Lắk đang rất cao. Vì thế, Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk đã kiến nghị các sở, ngành cần tích cực đôn đốc chủ đầu tư thu hồi tạm ứng, nhất là các dự án tạm ứng kéo dài nhiều năm. Đối với vốn tạm ứng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, khi xây dựng, thẩm định phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, các sở, ngành cần tính toán chi tiết, cụ thể, chặt chẽ, đảm bảo tính khả thi cao để thuận lợi chi trả cho dân. Tránh việc hủy bỏ phương án phải lập lại nhiều lần vừa mất thời gian, vừa chậm đưa tiền bồi thường đến người dân, làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng thi công.

Trường hợp kinh phí rút chi trả cho dân đã quá 3 tháng nhưng người dân chưa đồng thuận, chưa nhận tiền thì các chủ đầu tư nộp vào tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước để bảo toàn vốn và thuận lợi trong việc chi trả cho lần sau. Bởi, theo chế độ quy định hiện hành, nếu nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư rút ra khỏi Kho bạc Nhà nước quá 1 năm mà chưa chi trả cho dân sẽ phải nộp vào ngân sách nhà nước, sau đó cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, bố trí kế hoạch vốn theo quy định.

Đối với tạm ứng xây lắp, mua sắm thiết bị, các chủ đầu tư cần xem xét, phối hợp thỏa thuận với nhà thầu về tỷ lệ thu hồi tạm ứng qua các lần thanh toán, đảm bảo thu hồi nhanh, kịp thời các khoản kinh phí tạm ứng, nhất là các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh.

Trường hợp tạm ứng kéo dài nhiều năm hoặc khó có khả năng thu hồi cần kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo xử lý, tránh rủi ro, mất vốn… Khi có khối lượng, các chủ đầu tư cần nhanh chóng tập hợp hồ sơ gửi đến Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk để thu hồi vốn tạm ứng, tránh kéo dài và dồn đến cuối năm hoặc phải chuyển nguồn sang năm sau.

Căn cứ chế độ quy định thì vốn ứng trước phải được cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn năm sau để thu hồi. Do đó, các chủ đầu tư tích cực tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn để thu hồi vốn ứng trước, đảm bảo kịp thời, không kéo dài nhiều năm, qua đó xác định chính xác lượng vốn đã giải ngân trong năm kế hoạch.