Tổng kế hoạch vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2024 của tỉnh Đắk Lắk là 6.196 tỷ đồng; trong đó, phân bổ chi tiết cho các dự án thuộc ngân sách tỉnh quản lý để thực hiện dự án là hơn 4.259 tỷ đồng. Hiện tỉnh đã giao chi tiết đến từng dự án tỉnh quản lý là 3.952/4.259 tỷ đồng, đạt khoảng 92,8% kế hoạch.

Đắk Lắk: Khẩn trương thu tiền sử dụng đất, tiền bán đất để đảm bảo nguồn vốn cho các công trình, dự án
Đắk Đắk khẩn trương thu tiền sử dụng đất, tiền bán đất để đảm bảo nguồn vốn cho các công trình, dự án

Tính đến cuối tháng 3/2024, tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân được trên 804 tỷ đồng, đạt 20,3% kế hoạch, cao hơn 8,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, hiện một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh đến nay vẫn còn vướng mắc liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, thiếu đất đắp cho công trình.

Hơn nữa, một số chủ đầu tư chưa quan tâm ưu tiên vốn cho thực hiện giải phóng mặt bằng. Việc phối hợp giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện chưa thật sự hiệu quả. Đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu một số đơn vị chưa được nâng cao.

Tính đến cuối tháng 3/2024, tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân được trên 804 tỷ đồng, đạt 20,3% kế hoạch, cao hơn 8,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, nguồn thu sử dụng đất còn chậm nên thiếu vốn để thực hiện giải ngân cho các dự án. Theo báo cáo từ UBND tỉnh, đến ngày 19/3, tỉnh mới thu được trên 244 tỷ đồng từ nguồn thu sử dụng đất, trong đó kế hoạch đặt ra là phải thu 2.976 tỷ đồng.

Nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 6/2/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện và giải ngân kế hoạch ĐTC năm 2024 trên địa bàn. Đồng thời, triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân trong năm 2024.

Đặc biệt, báo cáo từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong những tháng tiếp theo, tỉnh sẽ khẩn trương triển khai kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền bán đất để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho công trình; đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trong bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, các nội dung liên quan đến mỏ vật liệu, khoáng sản, bãi đổ thải phục vụ cho công trình, dự án; xem xét, điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đối với dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt tiến độ.

Đắk Lắk: Khẩn trương thu tiền sử dụng đất, tiền bán đất để đảm bảo nguồn vốn cho các công trình, dự án
Công chức Kho bạc Nhà nước đang thực hiện đối soát số liệu thanh toán vốn. Ảnh: H.T

Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư cần kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân công trình, dự án đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao. Chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan tích cực thực hiện những thủ tục về giải phóng mặt bằng; kịp thời hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu đối với công trình, dự án đã hoàn thành.

Trong những tháng tiếp theo, tỉnh Đắk Lắk sẽ khẩn trương triển khai kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền bán đất để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho công trình; đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trong bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; tham mưu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, các nội dung liên quan đến mỏ vật liệu, khoáng sản, bãi đổ thải phục vụ cho công trình, dự án; xem xét, điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đối với dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt tiến độ.

Về phía Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk - đơn vị thực hiện kiểm soát và giải ngân vốn, Giám đốc Nguyễn Công Điều cho biết, ngoài việc cải cách thủ tục hành chính trong kiểm soát chi và giải ngân vốn đầu tư theo đúng quy định, đẩy mạnh giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk đang kiến nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh có biện pháp đối với các chủ đầu tư có số dư tạm ứng quá hạn, khó có khả năng thu hồi, đã quá lâu không nộp trả ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk cũng kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh kịp thời phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2024 chưa phân bổ cho các dự án; phối hợp với các chủ đầu tư có liên quan thực hiện phân khai chi tiết kế hoạch vốn đã được cấp có thẩm quyền giao để Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk kiểm soát, giải ngân đúng quy định./.