Hà Nội

TP.Hà Nội đã đảm bảo nguồn lực và chính sách cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Ảnh: Khánh Linh

Miễn, giảm, gia hạn 7.873 tỷ đồng tiền thuế, phí

Theo số liệu từ Sở Tài chính Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn thành phố thực hiện (bao gồm cả 11.390 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn) là 136.952 tỷ đồng, đạt 58,1% dự toán trung ương giao, bằng 107,0% so với cùng kỳ; trong đó: số thu vào NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm thực hiện là 125.562 tỷ đồng, đạt 53,3% dự toán trung ương giao, bằng 107,7% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách địa phương thành phố Hà Nội thực hiện được 29.970 tỷ đồng, đạt 27,6% dự toán năm, trong đó: chi đầu tư phát triển thực hiện 10.315 tỷ đồng (đạt 20,1% dự toán), chi thường xuyên thực hiện là 19.643 tỷ đồng (đạt 41,5% dự toán).

Sở Tài chính Hà Nội nhấn mạnh, với kết quả thu như trên, cân đối ngân sách địa phương thành phố Hà Nội được giữ vững, ổn định, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi theo kế hoạch, đặc biệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nửa đầu năm 2021, Hà Nội đẩy nhanh việc tháo gỡ khó khăn và thu hồi các khoản nợ liên quan đến đất. Cơ quan thuế Hà Nội đã tăng cường quản lý đối tượng nộp thuế, giám sát kê khai thuế; duy trì hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, triển khai 7.487 cuộc thanh kiểm tra, đạt 35% kế hoạch, tăng 23% so cùng kỳ năm 2020; tổng xử lý qua thanh tra, kiểm tra khoảng 4.249 tỷ đồng; ước thực hiện thu, xử lý khoảng 5.460 tỷ đồng tiền nợ thuế, đạt 53,6% chỉ tiêu.

Đồng thời, cơ quan thuế thực hiện tốt chính sách gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất người nộp thuế đã nộp đơn đề nghị gia hạn khoảng 7.873 tỷ đồng (chiếm gần 24% số tiền gia hạn của cả nước). Ngoài ra, dự kiến còn khoảng 3.517 tỷ đồng của người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn nhưng chưa nộp đơn đề nghị gia hạn.

Hà Nội thực hiện điều hành ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo cân đối ngân sách. Triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, thành phố đã chỉ đạo kịp thời các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện rà soát, cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các cơ quan, đơn vị và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021, với tổng số tiền dự kiến là 1.167,7 tỷ đồng để bổ sung nguồn phòng, chống dịch Covid-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết.

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thành phố xây dựng và triển khai các phương án, kịch bản chống dịch, bảo đảm đầy đủ nhân lực, nguồn lực và chính sách cho công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cụ thể, thành phố bổ sung 641 tỷ đồng kinh phí mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế và chế độ, chính sách cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19; ban hành chính sách hỗ trợ thêm 70% mức chi bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19. Cùng với nguồn lực từ ngân sách, thành phố tổ chức huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ, tài trợ kinh phí cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc-xin phòng ngừa dịch Covid-19, với số tiền huy động đến thời điểm hiện nay được hơn 558 tỷ đồng và hơn 2,6 triệu liều vắc xin...

Tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc

Theo ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường nên khó khăn, thách thức trong những tháng cuối năm còn rất lớn.

Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2021 ở mức cao nhất; trong 6 tháng cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, cạnh tranh bình đẳng nhằm thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc.

Song song đó, thành phố kịp thời triển khai gói chính sách ưu đãi về gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/04/2021 của Chính phủ đến toàn bộ doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn thành phố.

Thành phố tiếp tục điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp và các nhiệm vụ chi về lương, phụ cấp, chi cho con người, chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành theo dự toán được giao; rà soát đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là chế độ cho lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, thành phố rà soát, cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các cơ quan, đơn vị (trừ các hoạt động quan trọng, cấp bách và phục vụ công tác phòng chống dịch của các sở, ngành: Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố, Sở Y tế) và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn phòng, chống dịch Covid-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội.

Hà Nội xây dựng và tổ chức triển khai các cơ chế hỗ trợ của thành phố đối với hộ kinh doanh và người lao động của hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong chi NSNN.

Khánh Linh