Khai mạc Hội nghị lần thứ 6 BCH Đảng bộ TP.Hà Nội: Xem xét nhiều định hướng quan trọng cho năm 2022
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Sáng ngày 30/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ 6. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gợi mở một số điểm để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định. Thứ nhất, về một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công năm 2021, 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022-2024 của thành phố, Bí thư Thành ủy đề nghị hội nghị tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), ngân sách nhà nước (NSNN) và đầu tư công năm 2021 của thành phố, gắn với công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 của thành phố.

Phân tích, dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN và kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố, nhất là đánh giá kỹ lưỡng sự tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, thống nhất các chỉ tiêu, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH, tài chính ngân sách và đầu tư công, đảm bảo sát với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả, tính khoa học và tính khả thi cao.

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 cần được thảo luận kỹ trên nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước, vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; các dự án chuyển tiếp, các dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm, các dự án dân sinh bức xúc (nước sạch, chất thải, ô nhiễm môi trường…) và các dự án có khả năng hấp thụ vốn cao, dự án có khả năng giải ngân vốn tốt.

Đặc biệt là dành nguồn vốn đáng kể để nâng cấp, xây dựng các trường học công lập của thành phố đạt chuẩn quốc gia; đầu tư xây dựng, nâng cấp các bệnh viện, cơ sở y tế của thành phố, để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân... Đồng thời cần có gói hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công của thành phố, cho các địa phương còn khó khăn để đảm bảo sự phát triển đồng đều giữa các địa phương trên địa bàn thành phố.

Đối với dự toán NSNN năm 2022, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022-2024, Bí thư Thành ủy yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận, đánh giá kỹ các yếu tố tác động nhất là tác động của đại dịch Covid-19, khả năng phục hồi kinh tế của thành phố, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, tỷ lệ điều tiết các khoản thu NSNN năm 2022 thành phố, được hưởng (32%) và khả năng khai thác các nguồn lực của thành phố, để xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022-2024 sát thực tiễn, có tính khả thi cao, tính bền vững và đảm bảo nguyên tắc cân đối thu, chi NSNN.

Dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách năm 2022 cần bám sát định hướng, nguyên tắc theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố, và mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng của thành phố tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố, đã được thông qua....

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách của thành phố, năm 2022, Bí thư Thành ủy cho rằng, việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ NSNN và quy định tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách của thành phố cần đảm bảo tính hiệu quả, tính công bằng, tính hợp lý giữa các quận/huyện/thị xã và cũng cần tạo thêm nguồn lực cần thiết để các huyện sớm phát triển lên quận theo kế hoạch đề ra; hỗ trợ khó khăn cho một số huyện, thị xã có thêm nguồn lực để khơi thông và phát triển kinh tế...

Theo chương trình, hội nghị sẽ làm việc đến hết sáng mai (1/12).