Hà Nội: Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 là hơn 311.650 tỷ đồng
Các đại biểu thông qua nghị quyết tại kỳ họp ngày 8/12/2021. Ảnh: Phúc Nguyên

Sáng ngày 8/12, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành đã thông qua Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; quy định định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách TP. Hà Nội năm 2022.

Theo đó, về dự toán thu ngân sách TP. Hà Nội năm 2022, quyết nghị tổng thu ngân sách nhà trên địa bàn là hơn 311.650 tỷ đồng; tổng thu ngân sách địa phương là hơn 106.477 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương là hơn 126.925 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, huy động tối đa cho đầu tư phát triển năm 2022 là 4.355 tỷ đồng. Trong năm, căn cứ tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn cho các dự án, trường hợp có nhu cầu huy động từ nguồn vay trong nước, UBND TP. Hà Nội thống nhất với thường trực HĐND TP. Hà Nội về phương án huy động.

Trước đó, trình bày tờ trình của UBND TP. Hà Nội về nội dung này, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách và tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách năm 2022, quy định về phân cấp nguồn thu xác định theo các nguyên tắc: phân cấp cho ngân sách quận/huyện hưởng các khoản thu được phân cấp quản lý thu; riêng với 5 huyện có đề án lên quận được phân cấp bổ sung các khoản thu phát sinh trên địa bàn để tăng khả năng tự cân đối; các khoản thu không phát sinh hàng năm điều tiết về ngân sách TP. Hà Nội để đảm bảo cân đối ổn định ngân sách quận/huyện; điều chỉnh phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất cho phù hợp phương thức giao đất và đảm bảo tính chủ đạo của ngân sách thành phố.

Đối với các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%, trong đó với các khoản thu tiền thuê đất trả tiền 1 lần (là khoản thu cân đối nhưng có tính không ổn định), đề xuất ngân sách thành phố hưởng 100% để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách quận huyện các năm tiếp theo.

Tỷ lệ điều tiết tiền sử dụng đất được xác định chung (không phân chia theo phương thức, quy mô đất) và chia thành các nhóm: Đối với các quận, ngân sách thành phố hưởng 65%, ngân sách quận hưởng 35%. Đối với 5 huyện có đề án lên quận, ngân sách thành phố hưởng 20%, ngân sách huyện hưởng 80%. Các huyện còn lại, ngân sách thành phố hưởng 30%, ngân sách huyện hưởng 70%. Ngân sách thành phố hưởng 100% đối với quỹ đất do thành phố tổ chức đấu giá để tạo nguồn thực hiện các dự án trọng điểm, các dự án lớn. Với các khoản thu còn lại, đối với tất cả các quận, huyện, đề xuất tiếp tục hưởng 100% các khoản thu phân cấp cho quận, huyện quản lý thu. Riêng với 5 huyện có đề án lên quận, bổ sung phân cấp cho ngân sách huyện hưởng 100% các khoản không giao quản lý thu phát sinh trên địa bàn.

Việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội nhằm phân định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp ngân sách, vừa đảm bảo tính tập trung, thống nhất của ngân sách cấp trên, vừa tăng cường tính tích cực, chủ động sáng tạo cho ngân sách cấp dưới để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và khai thác, sử dụng tối đa tiềm năng, lợi thế ở địa phương, tạo động lực cho các địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.