Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Phần Lan
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Phần Lan
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Phần Lan
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Phần Lan
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Phần Lan

Trong những năm qua, Cộng hòa Phần Lan và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào hai lĩnh vực chính là hợp tác thương mại và phát triển bền vững./.

TTXVN