apax

Apax Holdings là doanh nghiệp ngành giáo dục. Ảnh T.L

Công ty mục tiêu mà Apax Holdings dự kiến góp vốn là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng giáo dục Apax. Mục đích góp vốn là mở rộng sang hoạt động bất động sản, đặc biệt là bất động sản giáo dục.

Trước khi Apax Holdings góp vốn, công ty mục tiêu này có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Giá trị vốn mà Apax Holdings dự kiến góp thêm là 190 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng giáo dục Apax sẽ tăng vốn lên 390 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu dự kiến của Apax Holdings tại công ty này dự kiến sẽ là 48,71%.

Apax Holdings có quy mô vốn chủ sở hữu cuối quý I/2021 là 1.053 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả lớn gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu với 2.411 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 575 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 853 tỷ đồng.

Công ty hiện chưa công bố báo cáo tài chính quý II, nhưng theo báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2021, công ty có lợi nhuận sau thuế quý I chỉ đạt hơn 2,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận quý I/2021 vẫn khả quan hơn kết quả lợi nhuận âm hơn 170 tỷ đồng trong quý I/2020.

Doanh thu hợp nhất của Apax Holdings cả năm 2020 ghi nhận đạt hơn 1.950 tỷ đồng, đạt 87% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 đạt kế hoạch 75 tỷ đồng.

Năm 2021, Apax Holdings xác lập mục tiêu doanh thu 2.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 70 tỷ đồng.

Chí Tín