Đánh giá sơ bộ tác động của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) các chuyên gia của VNDIRECT cho rằng, việc thông qua Luật TCTD đã đưa ra hướng dẫn về mặt pháp lý kịp thời cho hệ thống các ngân hàng thương mại (NHTM), đặc biệt trong bối cảnh Nghị quyết 42/2017/QH-14 thí điểm về xử lý nợ xấu đã hết hiệu lực vào ngày 31/12/2023. Luật này được kỳ vọng sẽ mang đến sự an toàn, ổn định và phát triển bền vững cho hệ thống các NHTM.

Luật Các TCTC lần này đã bổ sung thêm quy định về can thiệp sớm các TCTD cần hỗ trợ và quy định về xử lý trường hợp TCTD bị rút tiền hàng loạt. Động thái này sẽ hỗ trợ ổn định tâm lý thị trường và người gửi tiền trước những lo ngại về rủi ro thanh khoản hệ thống trong tương lai.

Các chuyên gia này cho rằng, tình trạng sở hữu chéo, chi phối TCTD đang là một trong những vấn đề nổi cộm trong thời gian vừa qua. Để giảm thiểu tình trạng này, luật đã đưa ra các quy định về giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông lớn.

“Việc giảm tỷ lệ cho vay đối với một khách hàng và người có liên quan giúp đa dạng hóa danh mục tín dụng, giảm thiểu rủi ro đạo đức từ phía khách hàng và rủi ro quá hạn cho TCTD. Những ngân hàng đang có tỷ lệ cho vay nhóm khách hàng liên quan vượt tỷ lệ theo quy định mới sẽ gặp áp lực cơ cấu lại khoản vay cho tệp khách hàng này, đồng thời dư nợ tín dụng có thể bị sụt giảm do nhóm khách hàng này phải tìm nguồn vốn khác để tất toán bớt khoản vay hiện hữu nhằm đáp ứng tỷ lệ theo quy định mới” - chuyên gia của VNDIRECT cho hay.

Luật Các tổ chức tín dụng góp phần giúp hệ thống ngân hàng minh bạch hơn
Ảnh minh họa.

Đồng thời, luật mới cũng đã quy định giảm giới hạn cấp tín dụng cho một khách hàng và người có liên quan so với quy định trong luật năm 2010. Điều này, hạn chế tình trạng sở hữu chéo và giảm thiểu rủi ro có thể gây tác động đến hoạt động của TCTD. Mặt khác, luật bổ sung quy định công bố thông tin đối với cổ đông nắm giữ từ 1% vốn điều lệ sẽ góp phần tăng cường tính minh bạch trong việc sở hữu cổ phần của TCTD.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia của VNDIRECT, câu chuyện rút tiền hàng loạt tại SCB đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro rút tiền hàng loạt (bank run), gây ra nguy cơ rủi ro thanh khoản cho toàn hệ thống. Trong luật lần này đã bổ sung thêm quy định về can thiệp sớm các TCTD cần hỗ trợ và quy định về xử lý trường hợp TCTD bị rút tiền hàng loạt. “Động thái này sẽ hỗ trợ ổn định tâm lý thị trường và người gửi tiền trước những lo ngại về rủi ro thanh khoản hệ thống trong tương lai” - chuyên gia công ty này cho hay./.