Mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Văn Chung

Hơn 50.300 cơ sở kinh doanh đã sử dụng

Thông tin về kết quả triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT), Tổng cục Thuế cho biết, tính từ khi triển khai đến ngày 18/3/2024, số lượng HĐĐT cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,12 tỷ hóa đơn, trong đó 2 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,12 tỷ hóa đơn không mã.

Về kết quả triển khai HĐĐT từ máy tính tiền, Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết tháng 3/2024, có 50.303 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, số lượng HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 252,8 triệu hóa đơn.

Để mở rộng triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, ngày 29/3/2024, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3348/BTC-TCT gửi Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tiếp tục chỉ đạo công tác triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Tại công văn này, Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế triển khai các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN). Trong đó, tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ ít lấy hoá đơn như: ăn uống, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vàng bạc...

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương triển khai chuyên đề rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua theo quy định. Cùng với đó, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc triển khai HĐĐT nói chung, triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền gắn với chương trình “Hóa đơn may mắn” nói riêng. Trong đó, ngoài việc tập trung triển khai rà soát cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đối với lĩnh vực ăn uống, nhà hàng, thì năm 2024 mở rộng thêm đối với một số lĩnh vực đặc thù khác là xăng dầu, phí đường bộ, dịch vụ sân golf, cáp treo...

Đặc biệt, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương phối hợp với cơ quan thuế thực hiện tuyên truyền đối với người bán hàng và người mua hàng về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trong việc đáp ứng yêu cầu phải xuất hóa đơn thường xuyên, liên tục, 24/7.

Phấn đấu 100% cơ sở kinh doanh áp dụng

Khởi tạo hóa đơn điện tử từ máy tính tiền: Thuận lợi, tiết kiệm thời gian - Ảnh 1.

Thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính, nhiều địa phương đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Ngày 2/4/2024, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có công văn chỉ đạo và giao Cục Thuế Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Tài chính; hoàn thành trình Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/4/2024, để chỉ đạo các ngành chức năng trên địa bàn phối hợp thực hiện.

Còn tại Trà Vinh, ngày 4/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã có công văn chỉ đạo, giao giám đốc các sở: Tài chính, Công thương, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao tích cực phối hợp với Cục Thuế Trà Vinh triển khai thực hiện công văn của Bộ Tài chính; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh.

Tổng cục Thuế xác định việc triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024. Theo đó, Tổng cục Thuế đang yêu cầu các địa phương triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, phấn đấu đến cuối năm nay, 100% cơ sở kinh doanh đã đăng ký sẽ sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Tổng cục Thuế đánh giá, mặc dù công tác triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đã đạt được những kết quả ban đầu, tuy nhiên, nếu so sánh với số liệu quản lý trên cơ sở dữ liệu đăng ký thuế trên hệ thống TMS, thì tỷ lệ cơ sở kinh doanh triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền vẫn còn thấp.

Để triển khai thành công HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế cần báo cáo cấp ủy Đảng, UBND các tỉnh, thành phố có giải pháp hỗ trợ các cơ sở kinh doanh trong việc chuyển đổi áp dụng để quản lý doanh thu hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng. Đồng thời, đề xuất chính quyền địa phương ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan ban, ngành phối hợp với cơ quan thuế trong việc tăng cường quản lý sử dụng HĐĐT; mở rộng triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Tổng cục Thuế yêu cầu trong năm 2024, các cục thuế cần triển khai các chuyên đề rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua. Cục trưởng cục thuế, chi cục trưởng, thủ trưởng các đơn vị thuộc cục thuế chỉ đạo, quyết liệt thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc tiếp tục mở rộng triển khai giải pháp HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; giao chỉ tiêu triển khai đến từng cấp lãnh đạo phòng, chi cục thuế, từng đội thuế, từng công chức hỗ trợ, hướng dẫn, vận động, đôn đốc mở rộng diện cơ sở kinh doanh áp dụng.

Cơ quan thuế các cấp cần rà soát để tăng thêm số lượng cơ sở kinh doanh đưa vào diện triển khai năm 2024. Đối với cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai năm 2024, dựa trên kết quả rà soát thực tế và kinh nghiệm triển khai thời gian qua, các cục thuế cần lập kế hoạch triển khai cho năm 2024, đảm bảo phấn đấu hết quý II đạt tối thiểu 30%, hết quý III đạt 50% và tiến tới mục tiêu đạt 70% vào cuối năm 2024.

Tuyên truyền, tập huấn để người nộp thuế dễ áp dụng

Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; phối hợp, tổ chức hội nghị tập huấn giữa các cơ sở kinh doanh với các nhà cung cấp giải pháp HĐĐT để tháo gỡ các khó khăn về ứng dụng, chi phí chuyển đổi, sử dụng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng HĐĐT khởi tạo máy tính tiền nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm.