Theo đó, AGM dự kiến phát hành tổng giá trị trái phiếu tối đa là 500 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản.

Kỳ hạn trái phiếu dự kiến là 24 tháng, lãi suất dự kiến là 7%/năm. Mục đích phát hành để đầu tư mua các nhà máy gạo tại Định Thành và Đồng Tháp đề nâng cao năng lực sản xuất của công ty.

Bê bối nợ của Evergrande ảnh hưởng trái phiếu và cổ phiếu các công ty bất động sản TSC sắp phát hành gần 500 tỷ đồng cổ phiếu, dành 100 tỷ đồng để trả nợ CII vay 500 tỷ trái phiếu không bảo đảm, quá nửa dùng để trả nợ
Nợ tăng nhanh, AGM vẫn vay thêm 500 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 7%
Nợ tăng nhanh, AGM vẫn vay thêm 500 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 7%. Ảnh: T.L

Cụ thể, công ty dự kiến dành 150 tỷ đồng đầu tư mua nhà máy gạo tại Định Thành và đầu tư 350 tỷ đồng mua nhà máy gạo tại Đồng Tháp.

Theo phương án phát hành, trái phiếu được bảo đảm bằng bất động sản và cổ phiếu do bên thứ ba thế chấp và bảo lãnh cho Angimex. Giá trị tài sản đảm bảo không thấp hơn 130% tổng khoản gốc trái phiếu lưu hành.

Đợt phát hành trái phiếu của Angimex thực hiện trong bối cảnh nợ phải trả của công ty này đã tăng rất mạnh trong thời gian qua, từ con số 320 tỷ đồng thời điểm đầu năm 2021 lên 1.114 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9, tăng 248%.

Đáng chú ý, nợ phải trả của Angimex chủ yếu là nợ ngắn hạn. Quy mô riêng nợ ngắn hạn đã là 1.111 tỷ đồng, chiếm 99,7% tổng giá trị nợ phải trả. Các con số cụ thể trong cơ cấu nợ vay cho thấy, tỷ lệ nợ tăng cao chủ yếu do sự tăng vọt của vay tài chính ngắn hạn, với giá trị tăng từ 274 tỷ đồng hồi đầu năm, lên 945 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tăng 245%.

Về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2021, dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh của Angimex âm 804 tỷ đồng. Trước đó, dòng tiền thuần kinh doanh 9 tháng 2020 cũng đã ghi nhận âm hơn 131 tỷ đồng.

Giá trị dòng tiền thuần kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2021 theo đó đã lớn gấp 1,8 lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này./.