Phát hành thêm 685 triệu cổ phiếu, ai đang nắm giữ chi phối nhiều nhất OCB?
Ngày 12/9, OCB được giao dịch ở mức giá 21.700 đồng/cổ phiếu (giảm 0.91%)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông vừa có văn bản gửi đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để công bố thông tin bất thường về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hiện tại, OCB đã phát hành 1.369.882.863 cổ phiếu. Đây là loại cổ phiếu phổ thông và đang lưu hành trên thị trường. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, sau phát hành 684.941.431 cổ phiếu, OCB sẽ thu về 6.849.414.310.000 đồng.

Tỷ lệ thực hiện là 2:1 (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền và cứ 2 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới). Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ cộng dồn phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối hết vào Quỹ phát triển nguồn nhân lực do Công đoàn OCB đứng tên. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 21/9/2023.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 soát xét, OCB đạt 4.453 tổng thu nhập hoạt động và 2.560 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 16,8% và 47,2% so cùng kỳ năm trước. Với lợi nhuận đạt được, OCB đã hoàn thành 42,7% kế hoạch lợi nhuận năm nay (6.000 tỷ đồng).

Đối với số tiền thu được từ việc phát hành 684.941.431 cổ phiếu, phía OCB sẽ dùng để thực hiện các chỉ tiêu: 1.649.414.310 đồng phân phối làm thặng dư vốn cổ phần; 700.000.000 đồng được dùng vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; số tiền còn lại 4.500.000.000 đồng là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hiện nay, cổ đông lớn của OCB là Aozora Bank, Ltd. (Nhật Bản) sở hữu 205.482.440 cổ phiếu, tỷ lệ 15% vốn điều lệ OCB. Sau khi tăng vốn điều lệ, Aozora Bank, Ltd. vẫn là cổ đông lớn nắm giữ 15% vốn ngân hàng.

Còn ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị OCB cùng những người có liên quan đang nắm giữ 270.779.546 cổ phiếu, tỷ lệ 19,76%. Ngoài ra, ông Trịnh Văn Tuấn còn có người con gái là Trịnh Thị Mai Anh đang đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị OCB.

Định hướng kinh doanh năm 2023, OCB đặt mục tiêu tập trung vào việc phát triển quy mô và hiệu quả hoạt động, trong đó tập trung thúc đẩy hoạt động bán lẻ theo chiến lược 5 năm 2021-2025. Dự kiến tổng tài sản đến cuối năm sẽ tăng 25% lên 242.152 tỷ đồng. Tổng huy động thị trường 1 tăng 26% lên 173.087 tỷ đồng; Dư nợ thị trường 1 tăng khoảng 20% lên 147.330 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ tín dụng sẽ được điều chỉnh theo hạn mức tăng trưởng mà Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. OCB đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%./.