Quảng Ninh: Doanh thu du lịch 10 tháng đạt trên 20.800 tỷ đồng Quảng Ninh: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2022 vượt 11% Quảng Ninh: Thanh toán không dùng tiền mặt- thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

Ngày 18/11, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2022 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023.

Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, giữ vững đà tăng trưởng
Quảng Ninh đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với phương thức phát triển từ “nâu ” sang “xanh”. Ảnh: Sở TTTT.

Với sự quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực công tác, kinh tế tỉnh Quảng Ninh liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng năm 2022 ước đạt 10,21% so cùng kỳ, là năm thứ 7 liên tiếp (2016-2022) đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 97.766 tỷ đồng, tăng 10,19% cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 56.500 tỷ đồng, tăng 24% dự toán trung ương giao, tăng 7% dự toán tỉnh giao, tăng 8% cùng kỳ.

Khu vực công nghiệp và xây dựng mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng, tăng 6,38%; khu vực dịch vụ phục hồi nhanh, là động lực tăng trưởng chính, tăng 17,34% (năm 2021 tăng 5,8%), đóng góp 5,44 điểm % trong tăng trưởng GRDP; tổng khách du lịch ước đạt 11,6 triệu lượt, gấp trên 2,6 lần so với cùng kỳ.

Theo đánh giá từ UBND tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: sự sụt giảm của ngành điện và ngành chế biến, chế tạo, đòi hỏi phải có động lực tăng trưởng mới để tạo thêm giá trị tăng thêm đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng. Thu hút, hỗ trợ đầu tư vẫn còn nhiều điểm nghẽn; tiến độ giải ngân chi đầu tư phát triển, triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm đến nay chưa đạt yêu cầu. Công tác lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung của một số địa phương còn chậm...

Đánh giá những kết quả đạt được và hướng tới triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2023, ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì phiên họp cho biết, chủ đề năm 2023 được tỉnh Quảng Ninh xác định là: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, giữ vững đà tăng trưởng” vì thế các cấp, các ngành cần tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch.

Đồng thời, mục tiêu của tỉnh là tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết, đề án, chương trình; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với phương thức phát triển từ “nâu ” sang “xanh”, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, xây dựng văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần theo các tiêu chí của “Hạnh phúc”./.