Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, giữ vững đà tăng trưởng Cục Thuế Quảng Ninh triển khai chương trình Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền Hải quan Quảng Ninh: Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thành vượt mức thu ngân sách

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Quảng Ninh, trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, tỉnh đã tăng cường chỉ đạo rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cấp phép đầu tư… tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; thường xuyên giám sát, kiểm tra, thanh tra các dự án có sử dụng đất, khai thác mỏ đất, đá thải làm vật liệu san lấp trên địa bàn…

Năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của 13/13 địa phương về việc thông qua danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đợt I năm 2022 trên địa bàn. Cùng với đó, tỉnh đã phê duyệt giá đất cho 35 dự án mới, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thu ngân sách nhà nước.

Quảng Ninh: Sử dụng tiết kiệm tài nguyên tăng nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội
Quảng Ninh thực hiện các đề án thắt chặt việc phê duyệt các dự án liên quan tới tài nguyên để tăng nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Thế An.
Quảng Ninh đã tổ chức cho thuê đối với 29 tổ chức với diện tích 262,09ha; giao đất cho 36 tổ chức, với diện tích 857,44ha; gia hạn thời gian sử dụng đất cho 30 tổ chức, với diện tích 449,77ha; thu hồi đất của 13 tổ chức, với diện tích 959,28ha…

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh đã điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản và ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, quyết định phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước để triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp mặt bằng.

Quảng Ninh đã xây dựng đề cương và dự toán dự án, như: Điều tra, đánh giá tiềm năng sử dụng đất đá thải, tro xỉ thải và một số loại chất thải rắn công nghiệp và đề xuất giải pháp tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp, góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên.

Quảng Ninh: Sử dụng tiết kiệm tài nguyên tăng nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội
Quảng Ninh: Tái sử dụng đất đá thải mỏ giúp bảo vệ môi trường, tránh lãng phí tài nguyên thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Ảnh: Thế An.

Hàng năm, các mỏ than tại Quảng Ninh đưa ra các bãi thải khoảng 150 triệu m3 đất, đá. Tổng diện tích chiếm dụng khoảng 4.000 ha đất để làm bãi thải. Đến nay, tổng trữ lượng đất, đá thải mỏ là rất lớn, khoảng hơn 2,1 tỷ m3, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sạt lở trong mùa mưa lũ. Để giải bài toán hài hòa giữa lợi ích kinh tế và môi trường, Quảng Ninh đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) lên phương án sử dụng đất, đá thải mỏ than làm vật liệu san lấp giúp tiết kiệm được tài nguyên, thu hẹp diện tích các bãi thải mỏ, đồng thời tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.

Theo đánh giá của ngành chức năng, tại Quảng Ninh, riêng nguồn tài nguyên nước mặt, mỗi năm tỉnh có khoảng 8.146 triệu m3 nước; nguồn nước ngầm có thể khai thác tới 617 triệu m3/năm, tương đương 1,6 triệu m3/ngày đêm.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như rừng thoái hóa, tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, sự gia tăng dân số..., nguồn nước đang sụt giảm về trữ lượng.

Xác định bảo đảm an ninh nguồn nước là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước.

Trong quản lý, sử dụng tài nguyên nước; khai thác, sử dụng khoáng sản, điện năng, Quảng Ninh cũng cấp mới, gia hạn, điều chỉnh 17 giấy phép, trong đó 12 giấy phép thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, 5 giấy phép về khoáng sản. Đồng thời, ban hành 4 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền về lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản.

Cụ thể, tỉnh đã tiến hành tu bổ, nâng cấp, xây mới hàng chục công trình hồ, đập chứa nước, tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Quảng Ninh: Sử dụng tiết kiệm tài nguyên tăng nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội
Hằng năm, Quảng Ninh không ngừng đầu tư, tu bổ hệ thống nước sạch, thủy lợi phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Thế An.

Quảng Ninh hiện có 730 công trình thủy lợi (176 hồ chứa nước, 460 đập dâng, 94 trạm bơm) phục vụ tưới lúa, cây màu, cây ăn quả và cấp nước cho nuôi trồng thủy sản...

Hệ thống công trình thủy lợi không ngừng được đầu tư, hoàn thiện đã góp phần bảo đảm nguồn nước tưới cho 59.218ha sản xuất nông nghiệp, 32.092ha nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước lợ trên địa bàn tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh thực hiện hiệu quả Đề án "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030", thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.