Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Tập đoàn FLC công bố thông tin không đúng thời hạn Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 80B/2019/NQ-HĐQT-FLC ngày 25/6/2019 phê duyệt giao dịch giữa công ty với bên liên quan là thành viên ban kiểm soát công ty và người có liên quan với thành viên HĐQT công ty về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh và phát triển Bất động sản FLCHOMES.

Bên cạnh đó, công ty không thống kê Nghị quyết HĐQT số 80B/2019/NQ-HĐQT-FLC ngày 25/6/2019 và không trình bày các giao dịch với bên liên quan theo Nghị quyết HĐQT số 80B/2019/NQ-HĐQT-FLC ngày 25/6/2019 trong báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 và báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên