hội thảo bảo hiểm nhân thọ

Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh phát biểu tại Hội thảo.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 5/4/2015 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 và Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016, tiếp theo Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm ngày 27/3/2015, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) phối hợp với Hiệp hội bảo hiểm, DN bảo hiểm nhân thọ tổ chức “Hội thảo các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ”. Tại Hội thảo, Cục QLBH, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các DN bảo hiểm nhân thọ đã cùng nhau thảo luận, trao đổi về 6 vấn đề trọng tâm. Cụ thể là đề xuất các giải pháp mở rộng, nâng cao tính hiệu quả, an toàn hoạt động đầu tư của DN bảo hiểm nhân thọ; đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về bảo hiểm nhân thọ; phát triển các kênh phân phối bảo hiểm mới; nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ đại lý bảo hiểm; phòng chống trục lợi bảo hiểm; thuế trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục QLBH Phùng Ngọc Khánh cho biết, thị trường bảo hiểm nhân thọ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ giai đoạn 2011-2014 tăng trưởng bình quân 21%/năm, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng bình quân của GDP. Hoạt động khai thác mới đạt được kết quả khả quan cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, trong 4 tháng đầu năm 2015, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường nhân thọ đạt 9.167 tỷ đồng (tăng 25,71% so với cùng kỳ năm 2014), tổng số hợp đồng có hiệu lực đạt 5.959.833 hợp đồng (tăng 14,04% so với cùng kỳ năm 2014); tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 1.214 tỷ đồng; tổng số tiền đầu tư ước đạt 110.883,22 tỷ đồng (tăng 21,67% so với cùng kỳ năm trước). Thị trường bảo hiểm nhân thọ đã góp phần bổ sung nguồn vốn đầu tư dài hạn, ổn định cho nền kinh tế. Tổng số tiền đầu tư trở lại cho nền kinh tế tăng trưởng bình quân 17,9%/năm. Tính đến cuối năm 2014, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế là 103.679 tỷ đồng trong đó hơn 64.000 tỷ đồng là đầu tư vào trái phiếu chính phủ. Để tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, Cục QLBH mong muốn cùng DN bảo hiểm trao đổi cụ thể về những vấn đề được đưa ra trong Hội thảo, nhằm đưa ra những giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN bảo hiểm nhân thọ trong giai đoạn hiện nay và những năm tới. Lãnh đạo Cục QLBH chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo các DN bảo hiểm nhân thọ. Phát biểu tại Hội thảo, đại diện các DNBH nhân thọ cho rằng, việc ban hành Thông tư 124/2012/TT-BTC, 125/2012/TT-BTC, 194/2014/TT-BTC đã tạo hành lang pháp lý thích hợp để phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, trong hoạt động xây dựng pháp luật Cục QLBH cũng thường xuyên lấy ý kiến đóng góp của các DN bảo hiểm dưới nhiều hình thức bằng văn bản, hội thảo, tổ chức nhóm công tác,… để nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn của các DN bảo hiểm. Đặc biệt, Cục QLBH cũng đã tích cực tham gia ý kiến đối với công tác xây dựng pháp luật với các bộ, ngành khác, nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, điển hình là các dự thảo Bộ luật hình sự và Bộ luật dân sự… Kiến nghị tại Hội nghị về vấn đề đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, DN bảo hiểm nhân thọ đề nghị cho phép bổ sung tài sản đầu tư cho thị trường tài chính: Trái phiếu Chính phủ dài hạn (20- 30 năm), giao dịch repo, stripping trái phiếu, công cụ phái sinh cho mục đích giảm rủi ro. Đồng thời, mở rộng danh mục đầu tư, phạm vi đầu tư đối với các DN bảo hiểm nhân thọ như: Thực hiện cho vay có bảo lãnh, đầu tư trái phiếu huy động vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng được Chính phủ, chính quyền địa phương bảo lãnh... Về vấn đề thuế, các DN bảo hiểm nhân thọ tham gia Hội thảo kiến nghị bổ sung ưu đãi thuế đối với bảo hiểm sức khỏe tương tự như bảo hiểm nhân thọ; nâng cao chi phí được khấu trừ thu nhập doanh nghiệp đối với bảo hiểm hưu trí tự nguyện, áp dụng chính sách thuế của bảo hiểm hưu trí tự nguyện thống nhất giữa các tổ chức kê khai. Doanh nghiệp cũng kiến nghị phát triển thêm các kênh phân phối mới như: Phân phối bảo hiểm trực tuyến, phân phối qua điện thoại di động... Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh cho rằng, đây là những kiến nghị, đề xuất có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển chung của thị trường bảo hiểm. Cục QLBH ghi nhận và sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp và kiến nghị với cấp có thẩm quyền để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa cơ chế chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN bảo hiểm nhân thọ nói riêng và thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung./.

Hồng Chi