Theo quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Công ty cổ phần ROX Living (Hà Nội) bị phạt 2,91 tỷ đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Công ty cổ phần ROX Living (đổi tên từ Công ty cổ phần TNG Realty), tổ chức liên quan đến ông Trần Xuân Quảng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam đã bán 9.718.000 cổ phiếu MSB (giao dịch thỏa thuận) tương ứng với hơn 97,1 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu MSB trong tháng 8/2022 (ngày 29/8/2022 bán: 1.818.000 cổ phiếu; ngày 31/8/2022 bán: 7.900.000 cổ phiếu) nhưng không báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch. Đồng thời, công ty bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 3 tháng.

UBCKNN cũng xử phạt Công ty cổ phần Hestia (Hà Nội) với tổng cộng 435 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và công bố thông tin sai lệch, vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp…

Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (Hà Nội) bị phạt tổng cộng 450 triệu do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ và báo cáo có nội dung sai lệch; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc báo cáo thông tin chính xác theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt một loạt tổ chức, cá nhân do có nhiều vi phạm
Ảnh minh họa

Công ty cổ phần Thuỷ điện Đắk RT’íh (Đắk Nông) bị xử phạt 80 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch; Công ty cổ phần Sapphire Coast bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật; Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings (Bà Rịa - Vũng Tàu) bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật; Công ty TNHH Viễn thông Trịnh Gia Nguyễn (Hà Nội) bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (mã Ck: SCG) bị phạt tổng cộng 152,5 triệu do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land (Hà Nội) bị phạt 87,5 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật và công ty đại chúng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên hội đồng quản trị, tiền lương của tổng giám đốc (giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên (áp dụng tình tiết tăng nặng: “vi phạm hành chính nhiều lần”).

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, UBCKNN cũng xử phạt 85 triệu đồng đối với cá nhân ông Bùi Văn Tư - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (mã Ck: SCG) do thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của một công ty đại chúng đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác. Cụ thể, ông Bùi Văn Tư - thành viên HĐQT của CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG đồng thời là thành viên HĐQT tại 7 công ty khác: Chủ tịch HĐQT CTCP Kinh doanh Bất động sản Kinh Bắc, thành viên HĐQT CTCP Sunshine Nhật Tân, thành viên HĐQT CTCP Sunshine AM, thành viên HĐQT CTCP Marina 2, thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Ksfinance, Chủ tịch HĐQT của CTCP Sunshine Design.