Bình Dương: Các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh cơ cấu dư nợ cho vay
Ảnh minh họa

Riêng trong 5 tháng đầu năm 2024, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện tốt việc kéo giảm tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn.

Theo đó, dư nợ cho vay ngắn hạn ước đạt 189.648 tỷ đồng, chiếm 57,12% trên tổng dư nợ, tăng 1,82% so với đầu năm 2024; dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt 142.332 tỷ đồng, chiếm 42,88% trên tổng dư nợ, tăng 0,68%.

Như vậy, dư nợ cho vay trung, dài hạn đang tiếp tục được các tổ chức tín dụng điều chỉnh về mức gần cân bằng so với cho vay ngắn hạn nhằm bảo đảm cơ cấu nguồn vốn, hạn chế rủi ro, nợ xấu theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.