BMC bị nhắc nhở vì chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định đã chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán 2022. Ảnh TL

Cụ thể, ngày 6/3/2023, HOSE nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định. Theo đó, Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty được tổ chức kiểm toán ký ngày 22/2/2023.

Qua quá trình rà soát thông tin, HOSE nhận thấy công ty đã công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 nêu trên tại website công ty vào ngày 24/2/2023.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản l Điều 10 và khoản 3 Điều 4 của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/1l/2020: "c, Thời hạn công bố báo cáo tài chính năm: công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiếm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kểm toán...

Đồng thời, các đối tuợng quy định tại Điều 2 thông tư này khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sở giao dịch chứng khoán nơi chứng khoán đó niêm yết, đăng kỷ giao dịch về nội dung thông tin công bố, baop gồm đầy đủ các thông tin theo quy định...".

Như vậy, công ty đã chậm báo cáo đến HOSE Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các nhà đầu tư, HOSE nhắc nhở công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định có địa chỉ trụ sở tại số 11 đường Hà Huy Tập, phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, mã số thuế là 4100390008, ông Lê Anh Vũ là người đại diện pháp luật. Mảng kinh doanh chính là khai thác khoáng sản từ quặng sa khoáng titan và các loại quặng, khoáng sản khác.

Tiền thân doanh nghiệp này là Công ty khoáng sản Bình Định thành lập năm 1985, sau đó được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần năm 2001 với mức vốn điều lệ là hơn 13 tỷ đồng. Đến năm 2006 chính thức đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán là BMC, số lượng hơn 1,3 triệu đơn vị.

Báo cáo thường niên 2022 của BMC cho thấy, tổng doanh thu đạt 183 tỷ đồng, đạt 111,71% kế hoạch đề ra, đồng thời đạt 133,20% so với 2021. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của BMC cũng vượt kế hoạch đặt ra lần lượt là 39,61% và 40,39%.

Trên thị trường chứng khoán, hiện tại số cổ phiếu BMC đang được niêm yết là 12.392.630 cổ phiếu. Trong đó 100% lượng cổ phiếu này đang được đưa vào lưu hành.

Thống kê 5 phiên giao dịch gần nhất cho thấy, BMC có mức dao động khoảng 13.000 đồng/cổ phiếu. Ghi nhận mức đóng cửa cao nhất là 13.450 đồng vào 9/3 với mức tăng 150 đồng so với ngày trước đó, và giá đóng cửa thấp nhất là 13.150 đồng/cp vào 7/3. Ngày 10/3, BMC được giao dịch với mức giá 13.400 đồng/cổ phiếu, giảm 0,37%.