Ông Trường cho biết, Chi cục đã ban hành 15 lượt công văn vào ngày 7/7/2015 gửi Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Tiên Yên đề nghị đơn vị cung cấp số tài khoản, số dư tài khoản, đồng thời phối hợp với cơ quan thuế trong việc thu hồi tiền nợ thuế của người nộp thuế có số nợ quá 90 ngày.

Thực hiện 12 lượt cưỡng chế nợ thuế trong đó: 7 lượt cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền gửi tại ngân hàng, 5 lượt cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Chi cục thường xuyên chỉ đạo các đội thuế duy trì họp giao ban đội hàng tháng, kiểm điểm kết quả thực hiện và đưa ra kế hoạch công tác của đội, phản ánh kịp thời những trường hợp vướng mắc để giải quyết dứt điểm.
t
Ông Nguyễn Hồng Trường

Ban hành 44 lượt thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp. Thực hiện trên 50 cuộc điện thoại, nhắn tin yêu cầu đơn vị nộp tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các loại hồ sơ khai thuế, qua kiểm tra đã đề xuất kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 6 hồ sơ; 1 hồ sơ chấp nhận; 1 hồ sơ phải điều chỉnh tăng số thuế phải nộp với số tiền là 82,6 triệu đồng.

Xử lý 1 trường hợp hộ kinh doanh sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (lệch nội dung giữa các liên), ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền hơn 21 triệu đồng. Thông báo về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng, đình chỉ việc sử dụng hóa đơn quyển.

Bên cạnh đó, Chi cục luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ chính sách pháp luật thuế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế đối với người nộp thuế, hướng dẫn giải đáp kịp thời các vướng mắc về chính sách thuế, tập trung tuyên truyền hướng dẫn các chính sách mới, chính sách sửa đổi, bổ sung, chính sách miễn giảm, quyết toán thuế, khai thuế, nộp thuế, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách thuế...

Dự kiến từ nay đến cuối năm, Chi cục tiếp tục kiểm tra, rà soát địa bàn nhằm đưa những hộ mới phát sinh vào quản lý, đồng thời quản lý chặt chẽ các hộ nghỉ, bỏ kinh doanh.

Tăng cường công tác quản lý, đối chiếu, xác minh hoá đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP để phát hiện các trường hợp sử dụng bất hợp pháp hoá đơn.

Đẩy mạnh công tác quản lý kê khai, giám sát, kiểm tra hồ sơ khai thuế để quản lý chặt chẽ các khoản thu NSNN, thường xuyên kiểm tra, rà soát nhằm đưa 100% hộ kinh doanh vào quản lý thu thuế.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện sai phạm, chống thất thu cho NSNN. Đồng thời duy trì tốt đường dây nóng của hệ thống thuế Quảng Ninh, thực hiện tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền đúng quy định của pháp luật./.

Huy Phong