Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên 17/4, các hợp đồng tương lai tiếp tục giảm điểm. Mức giảm của các hợp đồng tương đối lớn trong phiên đáo hạn hợp đồng tháng 4 trước tác động từ lực bán gia tăng mạnh phiên chiều trên thị trường cơ sở. Theo đó, các hợp đồng giảm từ -13,6 điểm đến -24,0 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở cùng giảm mạnh với -21,96 điểm.

Chứng khoán phái sinh: Hợp đồng tháng 5 có thể hồi phục trong biên độ hẹp?
Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh giảm mạnh so với phiên tăng rất mạnh kế trước. Tuy nhiên, việc thanh khoản giảm là bình thường trong phiên đáo hạn. Cụ thể, tổng khối lượng giao dịch tất cả các hợp đồng đạt 296.237 hợp đồng.

Hợp đồng tháng VN30F2404 đáo hạn và dừng lại ở mức 1.214,6 điểm, giảm -15,4 điểm. Hợp đồng tháng hiện tại được tiếp nối bởi hợp đồng VN30F2405 đóng cửa tại 1.211 điểm, giảm -24 điểm so với phiên trước. Mức giảm của hợp đồng tháng 5 cao hơn mức giảm của chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch dương thu hẹp về mức +0,26 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh giảm mạnh so với phiên tăng rất mạnh kế trước. Tuy nhiên, việc thanh khoản giảm là bình thường trong phiên đáo hạn. Cụ thể, tổng khối lượng giao dịch tất cả các hợp đồng đạt 296.237 hợp đồng, trong đó, riêng hợp đồng VN30F2405 đạt 51.453 hợp đồng.

Chứng khoán phái sinh: Hợp đồng tháng 5 có thể hồi phục trong biên độ hẹp?
Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2404.

Ở biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2404 giữ trên vùng 1.212 điểm, dù có lúc về dưới ngưỡng này. Các chỉ báo kỹ thuật như chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) ở vùng quá bán sâu và đường trung bình động hội tụ phân kỳ MACD có tín hiệu tiêu cực. Theo đó, SSI Research dự báo, khả năng hợp đồng VN30F2405 (thay thế hợp đồng VN30F2404) sẽ hồi phục trở lại với biên độ hẹp 1.211 - 1.224 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 kết phiên tại 1.210,74 điểm, giảm -21,96 điểm (-1,78%). Khối lượng giao dịch khớp lệnh thấp, đạt 234 triệu đơn vị.

Trên biểu đồ kỹ thuật, chỉ số VN30 vẫn đóng cửa trên điểm thấp nhất vào phiên trước. Dự báo chỉ số VN30 sẽ hồi phục trở lại nhưng vẫn tích luỹ trong biên độ 1.210 - 1.228 điểm./.