Theo quyết định xử phạt, CTC bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020, BCTC quý I năm 2020, báo cáo thường niên năm 2019 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT-CTC ngày 20/9/2020 về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty cổ phần Gia Lai CTC).

CTC bị phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn
CTC bị phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn. Ảnh minh họa