PV: Liên quan đến việc cán bộ của Cục Thuế Quảng Ninh vi phạm vừa qua, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành, ông có ý kiến như thế nào?

Ông Cao Ngọc Tuấn: Trước hết xin được thay mặt cho Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thuế và toàn thể cán bộ công chức và người lao động cơ quan Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp đã tạo điều kiện để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trong thời gian qua.

Cục Thuế Quảng Ninh siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ
Cục Thuế Quảng Ninh sẽ tăng cường công tác giám sát nội bộ, kiểm tra chéo giữa các đoàn thanh tra, kiểm tra và giữa các chi cục thuế, đồng thời thực hiện tốt hơn công tác luân chuyển. Ông Cao Ngọc Tuấn

Với sự việc cán bộ Cục Thuế có hành vi sai phạm pháp luật ảnh hưởng không tốt đến uy tín cũng như truyền thống của ngành đã được đơn vị xử lý kịp thời. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thuế đã họp thống nhất đình chỉ công tác, sinh hoạt Đảng đối với ông Lê Quốc Hùng, có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Thuế. Đồng thời, có Công văn số 2179/CT-TCCB ngày 5/4/2018, chấn chỉnh ngay kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ đối với cán bộ công chức toàn Cục Thuế Quảng Ninh.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác giám sát nội bộ, kiểm tra chéo giữa các đoàn thanh tra, kiểm tra và giữa các chi cục thuế, đồng thời thực hiện tốt hơn công tác luân chuyển. Trong thực thi công vụ, giao trách nhiệm cho người đứng đầu (trưởng các phòng, chi cục trưởng chi cục thuế) chịu trách nhiệm khi có cán bộ vi phạm về công tác quản lý thuế.

Đồng thời đơn vị cũng thực hiện tốt hơn quy chế làm việc của ngành và thường xuyên nhắc nhở công chức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, xây dựng môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại và hiệu quả.

PV: Được biết, quý I/2018, Cục Thuế Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác thu NSNN trên địa bàn. Ông có thể cho biết đôi nét về công tác hỗ trợ người nộp thuế trong thời gian vừa qua?

Ông Cao Ngọc Tuấn: Quý I/2018, Cục Thuế Quảng Ninh thu NSNN được 7.560 tỷ đồng, đạt 25% dự toán tỉnh giao (cao hơn mức bình quân của cả nước: ước đạt 23% dự toán), bằng 106% cùng kỳ.

Đạt được kết quả đó, Cục Thuế Quảng Ninh đã thực hiện hỗ trợ cho trên 66.000 lượt người nộp thuế (NNT) đảm bảo kịp thời, đúng thời gian và đúng quy trình. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT chủ yếu tập trung vào các chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung; việc khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử... Thực hiện triển khai chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp". Triển khai rộng rãi đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy.

Cục Thuế đã phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh nghiệp xử lý kịp thời thông tin đăng ký doanh nghiệp; chủ động rà soát, đôn đốc NNT gửi hồ sơ khai thuế (HSKT) đúng thời hạn. Nhờ vậy tỷ lệ tờ khai đã nộp quý I/2018 đạt 99%; tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn đạt 95,93%.

Công tác đẩy mạnh khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử cũng được Cục trú trọng. Tính đến 31/3/2018, hầu hết NNT đang hoạt động đều thực hiện nộp HSKT bằng hình thức điện tử; 97,5% NNT đăng ký hình thức nộp thuế điện tử (NTĐT).

Quý I/2018 Cục đã hoàn thành 198 cuộc thanh tra, kiểm tra; tổng số tiền phải nộp sau thanh tra, kiểm tra là 48 tỷ đồng; giảm lỗ 141 tỷ đồng; giảm khấu trừ 3 tỷ đồng.

t
Cán bộ Phòng Tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp nộp thuế. Ảnh: Huy Khánh

Quyết liệt triển khai công tác thu hồi nợ, Cục đã giao chỉ tiêu thu nợ cho từng đơn vị, từng công chức được giao nhiệm vụ quản lý nợ thuế; ban hành 18.294 thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp gửi người nộp thuế; 937 quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và 42 quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng. Tính đến thời điểm 31/3/2018 toàn Cục đã thu được 252 tỷ đồng tiền thuế nợ.

Phối hợp với Sở Lao động Thương binh xã hội trao đổi thông tin của cá nhân người nước ngoài làm việc tại Quảng Ninh, Cục đã thực hiện cấp mã cho 572/670 người lao động nước ngoài; rà soát, đôn đốc quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên; phát hành thông báo gửi 400 tổ chức trả thu nhập yêu cầu đối chiếu xác nhận số liệu liên quan của 2.600 cá nhân. Đến nay Cục Thuế đã nhận được thông tin phản hồi của 1.262 cá nhân thuộc 195 tổ chức.

PV: Thời gian tới nhiệm vụ thu NSNN đặt ra đối với Cục Thuế Quảng Ninh khá nặng nề, vậy đơn vị sẽ triển khai những giải pháp gì để thu ngân sách 2018 đạt và vượt kế hoạch giao, thưa ông?

Ông Cao Ngọc Tuấn: UBND tỉnh Quảng Ninh giao cho Cục Thuế Quảng Ninh chỉ tiêu thu NSNN 6 tháng đầu năm tối thiểu phải đạt 60% dự toán cả năm. Như vậy, số thu NSNN Quý II/ 2018 đối với Cục thuế tỉnh Quảng Ninh là 10.656 tỷ đồng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh xác định đây là nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng phải thực hiện bằng được. Để đạt được mục tiêu trên, trước hết toàn ngành Thuế Quảng Ninh phải đoàn kết, thống nhất triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế.

Cục sẽ tiếp tục chủ động tham mưu đề xuất với Ban chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước của tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp với cơ quan thuế trong việc tăng cường các biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu và nợ đọng thuế.

Cục Thuế đã chủ động giao dự toán thu NSNN và công tác thu nợ đọng tiền thuế cho các phòng, các chi cục thuế về số thu NSNN và thu nợ đọng tiền thuế để thực hiện. Trên cơ sở số thu cục giao, các đơn vị giao cho từng cán bộ công chức thuế phải phân tích, đánh giá, dự báo được số thu và biện pháp thu nợ đọng tiền thuế đến từng lĩnh vực thu, sắc thuế và đến từng cơ sở sản xuất kinh doanh. Công tác quản lý thuế, số thu NSNN là kết quả để đánh giá chất lượng công việc của từng cán bộ công chức là tiêu chuẩn quy hoạch và đề bạt cán bộ trong Cục Thuế Quảng Ninh.

Trong quí II/2018, Cục Thuế chủ động làm việc với các huyện, thị xã thành phố để chỉ đạo, hỗ trợ các chi cục thuế thực hiện tốt công tác thu trên địa bàn. Tiếp tục vận hành có hiệu quả trang thông tin điện tử của Cục, nhất là chuyên mục hỗ trợ DN mới thành lập, doanh nghiệp khởi nghiệp. Duy trì hỗ trợ DN tại văn phòng cơ quan thuế cấp huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với các cơ quan báo, đài đưa tin về chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi bổ sung kịp thời cho người nộp thuế.

Đồng thời, Cục Thuế Quảng Ninh tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cá nhân kinh doanh thành lập doanh nghiệp; triển khai về hóa đơn điện tử đến các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh; chuẩn bị cho công tác khen thưởng NNT thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017 và tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện để giảm thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính về thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư cũng là giải pháp được Cục trú trọng; tiếp tục thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử nhằm đảm bảo hoàn thành tỷ lệ 100% đối với các dịch vụ thuế điện tử theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

PV: Xin cảm ơn ông!

Huy Phong