Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý I, Công ty CP Phát hành Sách TP. Hồ Chí Minh (UPCoM: FHS) ghi nhận doanh thu thuần là 714 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hoạt động tài chính của FHS tăng hơn 1 tỷ đồng so với năm trước lên 10,3 tỷ đồng. Duy chỉ chi phí bán hàng tăng 9 tỷ đồng, lên mức 195,2 tỷ đồng, các chi phí khác biến động không đáng kể.

Đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng, Fahasa mới hoàn thành 18% kế hoạch trong quý I
Nhiều khoản mục trong báo cáo tài chính của FHS đều đi ngang so với cùng kỳ. Ảnh: FHS.

Trong quý I, FHS báo lãi trước thuế đạt 19,4 tỷ đồng trong quý I và lãi sau thuế đạt 15,5 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Tại thời điểm kết thúc quý I, tiền và tương đương tiền của FHS là 34 tỷ đồng, giảm 45% so với quý I/2023. Tổng tài sản cũng giảm nhẹ còn 1.388 tỷ đồng vào cuối quý I/2024.

Về nợ phải trả, nợ ngắn hạn của FHS trong quý I năm nay tăng giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nợ ngắn hạn của FHS vẫn chiếm tỷ lệ cao lên đến 99% tổng nợ và đến từ khoản phải trả người bán ngắn hạn.

Trước đó, tại tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, FHS kỳ vọng năm nay doanh thu tăng 3%, tương ứng tăng hơn 100 tỷ đồng, lên 4.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến chênh lệch không nhiều so với năm trước, đạt mức 70 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 16%, trong khi năm ngoái là 18%.

Với mục tiêu như trên, tính đến hết quý I, FHS mới hoàn thành 18% doanh thu theo kế hoạch.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu FHS hiện ở mức 23.300 đồng, nhưng thanh khoản tương đối ảm đạm. Cổ phiếu này đã có nhiều phiên liên tiếp không ghi nhận lệnh này được thực hiện thành công. Vốn hoá của công ty tính theo thị giá hiện tại đạt 340 tỷ đồng.

Tính đến nay, hệ thống của FHS có 120 nhà sách. FHS cũng cho biết đã và đang đầu tư mạnh mẽ cho thương mại điện tử để phù hợp xu thế ứng dụng công nghệ. Trung tâm thương mại điện tử Fahasa đang dần chiếm vai trò quan trọng trong hoạt động chung của công ty.